Blog

Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ya da İngilizce haliyle Safety Data Sheet (SDS) bir malzeme veya ürün ile...
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve G...
KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı)
KDU yani Kimyasal Değerlendirme Uzmanı  Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ...
Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)
Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) ; işverenlerin iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların teh...
Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması
Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması – KKDİK; Avrupa Birliği ülkelerinde 20...
TMGD
TMGD Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların uluslararası sözleşmeler kapsamında tehlikeli mad...
TMGDK
TMGDK Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan ve Tehlikeli Madde Sınıfında gösterilen malzemeler ile çalı...
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ; tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havay...
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Tehlikeli Madde Taşımacılığı maddelerin yetkilendirilmiş lojistik firmaları tarafından  tehlike sını...
TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi)
TMFB ; tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönder...
Akaryakıtta Günde 4.000 Litre Altında mı satıyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 14511534-399-E.102289’ Sayılı ...
Akaryakıtta Günde 4.000 Litre Üstünde Mi Satıyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 14511534-399-E.102289 Sayılı R...

E-Bülten