blank

Risk Analizi

Anasayfa » Hizmet » Risk Analizi

Risk Analizi ; tehlikeli madde taşımacılığında insanlara ve çevreye karşı olan zararlarının azaltılması büyük öneme sahiptir. Bu noktada tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan işletmeler için risk  analizinin yapılması  ve risk değerlendirmesine  bağlı olarak  yapılacak taşımacılığın  risk  sınıfının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Risk Analizi yapılan işletmelerde risk derecesinin  yüksek  olduğu tespit edilen  taşımacılıklar  için iptal  kararı  alınabilir veya riskin azaltılmasına  yönelik ilave tedbirler alınarak olası kazalarda meydana gelebilecek zararların azaltılması sağlanabilir.

SARIZEYBEK TMGDK olarak, işletmenizde tehlikeli madde saha çalışması ile tehlikeli madde taşımacılık sürecinin Risk Analizlerini yapmaktayız. Bu çalışması sonrasında risklerin derecesine bağlı olarak tehlikeli maddelerin zararlarını ve tehlikelerini kapsayan eğitim vermekte ve risklerin ortadan kalkması için işletmenize çözüm önerileri sunmaktayız.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten