KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması)

Anasayfa » Hizmetlerimiz » KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması)

KKDİK ; Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 yılından beri uygulanan, Avrupa pazarında yer alan madde ve eşyalar için kayıt, değerlendirme, izin, bildirim ve kısıtlamalar gibi yükümlülükleri düzenleyen REACH tüzüğü, ülkemiz endüstrisine uyarlanarak 23 Haziran 2017 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK / Türk-REACH) Hakkında Yönetmelik olarak yürürlüğe girmiştir.

KKDİK Yönetmeliğinin Temel Amaçları; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek ve rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK Kapsam olarak maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

REACH Tüzüğünde önemli 4 aşama bulunmaktadır:

 1. Kayıt,
 2. Değerlendirme,
 3. İzin ve
 4. Kısıtlama

Kayıt: Eğer AB üye ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz her madde için kayıt dosyanızı Tek Temsilciniz aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt yükümlülüklerinizi yerine getirmez iseniz ürünleriniz AB pazarına sürülemeyecektir.

Değerlendirme: Kayıt edilen her maddenin dosyası kayıt için gerekli bilgileri içerip içermediği yönünde ECHA tarafından değerlendirilecektir. İnsan sağlığı ve çevre için risk teşkil ettiği düşünülen bazı maddeler ise ECHA tarafından değerlendirilebilecektir.

İzin: İzin prosedürü önceleliklendirilmiş yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) için gereklidir (örneğin: Kanserojen maddelerin kullanımı ve piyasaya arzı durumunda). Eğer bir madde “İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alırsa bu maddeyi pazara sürmeden önce Ajans’tan izin alınması gerekmektedir. İzne tabi maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 14’ünde yer almaktadır. Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, Ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır. Bu tarihe kadar, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) web sitesinde bulunan REACH Yönetmeliği Ek-14 İzin Listesi kullanılabilir.

Kısıtlama: Bazı maddelerin kullanımı veya AB pazarına sürülmesi ECHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir ve/veya yasaklanabilir. Kısıtlı maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 17’sinde bulunmaktadır.

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre ön kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine izin verilmeyecektir.

KKDİK yönetmeliğinde kayıt ettirilmesi gereken maddeler genel olarak;

Yıllık 1 ton veya üzerinde imal ya da ithal edilen

 • Kendi halinde maddeler,
 • Bir karışım veya eşya içinde (maddenin salınım yapması tasarlanmışsa) bulunan maddeler

KKDİK Mevzuatına Göre;

 • Maddeler için Ön-Kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri: 23.12.2017-31.12.2023
 • Kayıt süreci başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.01.2021-31.12.2023

31.12.2023 tarihi itibariyle ise, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından KKDİK Yönetmeliğine Uygun Güvenlik Formu (GBF) hazırlanması zorunlu hale gelir.

SARIZEYBEK  TMGDK olarak KKDİK  Yönetmeliği kapsamında da hizmet verdiğimizi bilmenizi isteriz. Hizmet hakkında daha detaylı bilgi almak için;

Hemen   https://www.sarizeybektmgd.com/kkdik-danismanligi/   Bağlantısını Ziyaret Edin!!!

KKDİK Yönetmeliğinin Temel Amaçları Nelerdir?

 • İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak,
 • Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek,
 • Rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kayıtlar Nasıl Yapılır?

KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki kayıt dosyaları EÇBS uygulamalarından olan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS); aracılığıyla Bakanlığa iletilir.

KKDİK Ek-14 Ne Zaman Yayımlanacak?

Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Hangi Maddeler Kayıt Ettirilmelidir?

Kayıt aşağıdaki koşulları sağlayan bütün maddeler için zararlı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadıklarına bakılmaksızın gereklidir:

 • KKDİK Yönetmeliği Madde 4(çç)’deki tanıma uyan maddeler;
 • Yılda ‘kayıt ettiren’ başına 1 ton ve üzeri miktarda Türkiye’ye ithal edilen ya da yurt içinde imal edilen maddeler;
 • KKDİK Yönetmeliği Madde 2, 10, 16 hükümlerine göre kayıttan muaf olmayan ya da kayıt edilmiş olarak değerlendirilmeyen maddeler.

KKDİK Yönetmeliğine Göre Taraflar;

 • Madde üreticileri: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Madde ithalatçıları; İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Eşya üreticileri; Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişi
 • Alt Kullanıcılar; İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Dağıtıcılar; Perakendeci de dâhil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Tek Temsilciler; Yönetmelik kapsamında ithalattan doğan sorumluluklarını yerine getirmek için atanan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Üçüncü Taraf Temsilciler; Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulmasını ve maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kimler Madde Kaydı Yaptırmalıdır?

Sadece Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler ‘kayıt ettiren’ olabilir. Kayıt, söz konusu kişi tarafından aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır:

1) Madde imalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda imal ediliyorsa,
2) Madde ithalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda ithal ediliyorsa,
3) KKDİK Madde 9’a göre tek temsilci olarak atanmış ise.

Yurt içinde yerleşik olmayan bir firma, KKDİK Yönetmeliği kapsamında doğrudan yükümlülüğe sahip değildir. KKDİK Yönetmeliği yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken, yurt dışından ithalat yapan firmalardır. Buna rağmen yurt içinde yerleşik olmayan madde imalatçısı ya da eşya imalatçısı ithalatçıların yükümlülüklerini hafifletmek için ‘Tek Temsilci’ atamaya karar verebilir

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Hangi İşlemler Ücrete Tabidir?

 • Kayıt
 • Kayıt güncelleme
 • Bilginin halkın erişimine açılmaması konusunda talep
 • Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge bildirimleri
 • İzin başvurusu
 • İzinlerin gözden geçirilmesi

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kayıt Ücreti Ne Kadardır?

KKDİK kayıt ücretleri bir madde için kayıt tonajına, firma büyüklüğüne ve sunumun türüne göre değişmektedir. Ortak kayıtlar için, ayrı ayrı yapılan kayıtlarla karşılaştırıldığında düşük ücret ve ödemeler söz konusudur. KOBİ’lerin her kategorisi için ayrı ücretler belirlenmiştir.

Bununla birlikte KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre gizlilik talepleri için yapılan başvurularda ilave ücret alınır. Bakanlık tarafından yayınlanan ücretlere ilişkin tablolara; https://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/KKD%C4%B0K%20%C3%BCcretler-25092020.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

  error: Metinler Sarızeybek Tmgdk ya aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!