blank

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması

Anasayfa » Blog » Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması – KKDİK; Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 yılından beri uygulanan, Avrupa pazarında yer alan madde ve eşyalar için kayıt, değerlendirme, izin, bildirim ve kısıtlamalar gibi yükümlülükleri düzenleyen REACH tüzüğü, ülkemiz endüstrisine uyarlanarak 23 Haziran 2017 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK / Türk-REACH) Hakkında Yönetmelik olarak yürürlüğe girmiştir.

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması – KKDİK Yönetmeliğinin Temel Amaçları; İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek ve rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması Kapsam olarak maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

REACH Tüzüğünde önemli 4 aşama bulunmaktadır:

  1. Kayıt,
  2. Değerlendirme,
  3. İzin ve
  4. Kısıtlama

Kayıt: Eğer AB üye ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz her madde için kayıt dosyanızı Tek Temsilciniz aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt yükümlülüklerinizi yerine getirmez iseniz ürünleriniz AB pazarına sürülemeyecektir.

Değerlendirme: Kayıt edilen her maddenin dosyası kayıt için gerekli bilgileri içerip içermediği yönünde ECHA tarafından değerlendirilecektir. İnsan sağlığı ve çevre için risk teşkil ettiği düşünülen bazı maddeler ise ECHA tarafından değerlendirilebilecektir.

İzin: İzin prosedürü önceleliklendirilmiş yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) için gereklidir (örneğin: Kanserojen maddelerin kullanımı ve piyasaya arzı durumunda). Eğer bir madde “İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alırsa bu maddeyi pazara sürmeden önce Ajans’tan izin alınması gerekmektedir. İzne tabi maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 14’ünde yer almaktadır. Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, Ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır. Bu tarihe kadar, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) web sitesinde bulunan REACH Yönetmeliği Ek-14 İzin Listesi kullanılabilir.

Kısıtlama: Bazı maddelerin kullanımı veya AB pazarına sürülmesi ECHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir ve/veya yasaklanabilir. Kısıtlı maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 17’sinde bulunmaktadır.

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre ön kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine izin verilmeyecektir.

KKDİK yönetmeliğinde kayıt ettirilmesi gereken maddeler genel olarak;

Yıllık 1 ton veya üzerinde imal ya da ithal edilen

  • Kendi halinde maddeler,
  • Bir karışım veya eşya içinde (maddenin salınım yapması tasarlanmışsa) bulunan maddeler

KKDİK Mevzuatına Göre;

  • Maddeler için Ön-Kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri: 23.12.2017-31.12.2023
  • Kayıt süreci başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.01.2021-31.12.2023

31.12.2023 tarihi itibariyle ise, Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından KKDİK Yönetmeliğine Uygun Güvenlik Formu (GBF) hazırlanması zorunlu hale gelir.

E-Bülten