blank

Güvenlik Bilgi Formu

Anasayfa » Blog » Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ya da İngilizce haliyle Safety Data Sheet (SDS) bir malzeme veya ürün ile ilgili detaylı bilgi sunan teknik dokümandır. GBF olarak kısaltılan bu belge bir madde ya da karışım ile ilgili işyerlerinde kimyasalları kontrol amacıyla yapılması gereken çalışmalar kapsamında detaylı bilgi sağlamaktadır. SDS olarak da ifade edilen bu form işveren ve çalışan her bireyin olası zararlar ile ilgili bilgi alması ve güvenlik önlemlerine dair tavsiye edinmesi için kullanmaktadır.

SARIZEYBEK TMGDK olarak bünyemizde hizmet veren Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından KKDİK Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Güvenlik Bilgi Formları ile işyerleri ve çalışanların daha güvenli ve başarılı hizmet vermesine imkan sağlıyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi almak için Hemen Bize Ulaşın

Madde ve karışımlar için hazırlanacak Güvenlik Bilgi Formları hakkında “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanmıştır.

Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan Güvenlik Bilgi Formları (Safety Data Sheet) akredite kurum tarafından verilmiş “Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası” sahibi profesyoneller tarafından hazırlanmalıdır.

Bir Güvenlik Bilgi Formunda (SDS) ilgili yönetmelikçe belirlenmiş 16 ana başlık ve 48 alt başlık bulunmaktadır. Bu formların kullanılacağı ülkenin resmi dilinde hazırlanması gerekir. Doğru şekilde hazırlanmış bir Güvenlik Bilgi Formu (GBF) olası tehlikelere önlem alınması ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına imkan tanır.

Türkiye’de kullanılacak SDS için de benzer şekilde Türkiye pazarında satışa sunulan madde ve karışımlar için Güvenlik Bilgi Formları Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından KKDİK Yönetmeliği Ek-2 ile uyumlu olarak ve Türkçe hazırlanmalıdır. Bu nedenle İngilizce veya farklı lisanlarda hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formlarının birebir Türkçe çevirisi geçerli değildir.

SARIZEYBEK Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama ile İlgili Hizmetlerimiz arasında;

 • Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması (Formülasyon bilgisi gerekmektedir.)
 • Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması (Tedarikçiden sağlanan SDS bilgisi gerekmektedir.)
 • Türkiye dışında kullanılacak Güvenlik Bilgi Formları için ilgili ülkenin Yönetmeliğine uygun SDS hazırlanması

bulunmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hakkında detaylı bilgi almak, hazırlama sürecinde destek talep etmek için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

Güvenlik Bilgi Formu Nedir

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) veya İngilizce adıyla Safety Data Sheet (SDS) kimyasal maddelerin güvenli kullanımı, depolanması, taşınması ve atılması gibi konularda bilgi veren dokümandır. GBF kimyasal madde ya da karışımların özellikleri, tehlike sınıfları, uygun kullanım talimatları, acil durum önlemleri, depolama koşulları ve atık yönetimiyle ilgili bilgileri içerir. İşyerlerinde tercih edilen kimyasalların güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için önemli bilgi kaynağıdır.

Güvenlik Bilgi Formu Nereden Alınır

Güvenlik Bilgi Formları SARIZEYBEK TMGDK gibi akredite kurumlar bünyesindeki Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası sahibi profesyoneller tarafından hazırlanır. Türkiye de geçerli olan Güvenlik Bilgi Formları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanır. Bu dokümanlar kimyasal ürünlerin üreticileri, ithalatçıları ya da dağıtıcıları tarafından temin edilebilir.

Safety Data Sheet

Güvenlik Bilgi Formunda Bulunması Gerekenler

Güvenlik Bilgi Formu içeriğinde bulunması gereken bilgiler yönetmelikler doğrultusunda belirlenmektedir. GBF olarak da bilinen bu belgenin içerisinde bulunan ana başlıklar;

 1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Tanımı
 2. Zararlılık Tanımlaması
 3. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
 4. İlk Yardım Önlemleri
 5. Yangınla Mücadele Önlemleri
 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler
 7. Elleçleme ve Depolama
 8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma
 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 10. Kararlılık ve Tepkime
 11. Toksikolojik Bilgiler
 12. Ekolojik Bilgiler
 13. Bertaraf Etme Bilgileri
 14. Taşımacılık Bilgileri
 15. Mevzuat Bilgisi
 16. Diğer Bilgiler

olarak belirtilebilir.

Güvenlik Bilgi Formlarının ilk bölümünde GBF hazırlama tarihi, güncelleme yapıldı ise yeniden hazırlama tarihi, mevzuat bilgisi, ürünün adı, ithalatçı veya üretici bilgileri, gerekli acil durum telefonları gibi bilgiler bulunmak zorundadır. Bu dokümanın hatasız hazırlanabilmesi için bir uzmandan destek alınması en doğru davranış olacaktır.

Güvenlik Bilgi Formu Geçerlilik Süresi

Güvenlik Bilgi Formlarının Geçerlilik Süresi ürünün bileşenleri veya kullanım koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süre güncellenmiş bilgilere dayanarak belirlenir ve ürünün ömrü boyunca geçerlidir. Bununla birlikte üründe önemli bir değişiklik meydana gelirse ya da yeni bilgilere ulaşılırsa GBF’nin yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği

Güvenlik Bilgi Formları Türkiye’de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde düzenlenir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanır. GBF Hazırlanması Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından yapılır. Dokümanın doğru ve eksiksiz olması için titizlikle çalışılır. Bu yönetmelik kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve çevreye zarar vermeden yönetilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” başlıklı mevzuata ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141213-1.htm bağlantısına tıklayın.

Güvenlik Bilgi Formları hakkında ilgili Bakanlık tarafından yapılan duyuruları kontrol etmek için https://kimyasallar.csb.gov.tr/guvenlik-bilgi-formlari-hakkinda-duyuru/374 bağlantısına tıklayın.

Güvenlik Bilgi Formu Örneği

Güvenlik Bilgi Formu Örneği bir kimyasal maddenin veya ürününün güvenlik bilgi formunun örneğidir. Bu örnek belge malzemenin adı, kimyasal ve fiziksel özellikleri, tehlike dereceleri, kullanım talimatları, acil durum önlemleri, depolama koşulları, atık yönetimi bilgileri ve ilgili yönetmeliklere uygunluk beyanını içermektedir. GBF Örneği kullanıcıların belgeye dair genel bir anlayış kazanmalarına ve güvenli çalışma koşulları sağlamalarına yardımcı olur.

Sizde Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama süreci hakkında detaylı bilgi almak ve GBF Örneği talep etmek için Hemen Bize Ulaşın

GBF Nedir

Güvenlik Bilgi Formu (GBF) kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı, depolanması, taşınması ve atılması hakkında bilgi veren teknik bir dokümandır. GBF kimyasal maddelerin özelliklerini, tehlike sınıflarını, uygun kullanım talimatlarını, acil durum önlemlerini, depolama koşullarını ve atık yönetimiyle ilgili bilgileri içerir. Bu belgeler işyerleri ve endüstride kimyasal maddelerle çalışan kişilere, sağlık ve güvenlik konularında rehberlik sağlar.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ya da kısaltılmış haliyle MSDS kimyasal maddenin veya ürünün güvenli kullanımı hakkında detaylı bilgiler içeren bir tür Güvenlik Bilgi Formudur. Bu doküman malzemenin kimyasal ve fiziksel özellikleri, tehlike dereceleri, uygun kullanım talimatları, acil durum önlemleri, kişisel koruyucu ekipman gereksinimleri ve Atık Yönetimi gibi konuları kapsar.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ürünü kullanan ya da bu ürünle çalışan bireylere gerekli güvenlik bilgilerini sağlamak için hazırlanmaktadır. SARIZEYBEK TMGDK uzman ekibi ve yetkinliği ile GBF dahil güvenli çalışma için gerekli tüm dokümanları başarıyla hazırlar.

SDS GBF

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarını oluşturan ve hazırlayan profesyonel kişilerdir. Bu kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) olarak bilinirler. Belirli bir eğitim ve sertifikasyon sürecinden geçerek GBF Hazırlama yetkisine sahip olurlar. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları kimyasal ürünlerin tehlikelerini belirleyerek uygun güvenlik önlemlerini ve kullanım talimatlarını içeren detaylı belgeler oluştururlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yani KDU ile ilgili eğitim süreçleri dahil her konuya detaylı olarak değindiğimiz içeriğimize sarizeybektmgd.com/kdu bağlantısından ulaşabilirsiniz…

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı, depolanması ve taşınması hakkında bilgi içeren bir belgedir.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yani KDU olarak hizmet veren profesyoneller tarafından düzenlenir.
GBF Güvenlik Bilgi Formu'nun kısaltmasıdır. Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı hakkında bilgi sağlayan teknik bir belgeyi ifade eder.
SDS GBF İngilizce adıyla Safety Data Sheet olan Güvenlik Bilgi Formu'nu ifade eder. Bu belge kimyasal maddelerin güvenli kullanımı ve iş sağlığı güvenliği konularında bilgi sağlar.

E-Bülten