blank

TMGD

Anasayfa » Blog » TMGD

TMGD Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların uluslararası sözleşmeler kapsamında tehlikeli maddeleri karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ile taşınması, ambalajlanması, doldurulması, yüklenmesi, boşaltılması sırasında insanların, çevrenin ve taşınan malların korunması kapsamında risklerin azaltılması konusunda işletmelere yardım etme işlemidir.

TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşması (ADR) ve tehlikeli madde demiryolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemeler (RID) kapsamında bölüm 1.8.3’de belirtilen şekilde güvenlik danışmanı tanımlanmaktadır.

TMGD Nedir

TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı veya Danışmanlığı kelimelerinin baş harflerinin yan yana getirilmesi ile oluşturulmuştur. İngilizcesi DGSA olup “Dangerous Good Safety Adviser” cümlesinin kısaltmasıdır.

Sarızeybek Tmgdk olarak TMGD faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz. Ortak paylaşım sistemimiz sayesinde tüm süreci takip edebileceğiniz ve sizlerle birlikte yürüttüğümüz bir çalışma modeli kullanmaktayız.

TMGD Danışmanlık

Sarızeybek TMGDK olarak karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolunu kullanarak Tehlikeli Madde Sınıfında bulunan yanıcı, patlayıcı, kimyasal malzemelerin taşımacılığını yapan firmaların yurt içi ve yurt dışı sözleşmelere uygun olarak bu işlemi yerine getirebilmesi için gereken tüm desteği TMGD Danışmanlık hizmetimiz ile işletmelere sunmaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 18.07.2017 Tarihli 58352 Sayılı Olur ile Yürürlüğe giren Genelge kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan İşletmelerin Görev ve Yükümlülükleri arasında;

  • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ne (TMFB) ve Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi, tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmeti faaliyetinde bulunacak gözetim şirketi yetki belgesine sahip işletmeler, faaliyet alanlarına uygun sertifikaya (ADR/RID/IMDG Kod)  sahip en az bir TMGD’yi istihdam etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK dan hizmet almakla yükümlüdürler.
  • İşletmeler, TMFB (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi) kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

örnek olarak gösterilebilir.

Sarızeybek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmalara sunduğumuz TMGD Danışmanlık hizmeti ile insanlara ve çevreye zararları olabilecek bu maddelerin çok daha güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktayız.

TMGD Hizmetleri Nelerdir

Uluslararası sözleşmeler paralelinde tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda taşınması ile ilgili danışmanlık faaliyetleri verilmesidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak;

1- Dokümantasyon (Kalite Yönetim Sistemleri Entegrasyonu),

2- Personellerin Temel ve Spesifik Eğitimleri (ADR / RID / IMDG),

3- Çok Modlu Taşımacılık Hizmetlerini sunmaktayız.

TMGD Eğitimi

Yeni oluşagelen sektörde saha faaliyetleri ile teorik bilgileri harmanlayarak TMGD lerin gelişimi adına alanında uzman kişilerce SARIZEYBEK TMGDK olarak gerek sınavlar öncesi gerekse sahada çalışma hizmetleri alabilirsiniz.

Eğitim hizmetleri kapsamında ADR Mevzuatı bölüm 1.3 ve bölüm 8.2.3 uyarınca personele belirli periyotlarla aşağıdaki zorunlu eğitimler verilecektir;

  • Genel Bilinçlendirme Eğitimi
  • Göreve Özgü Eğitim
  • Emniyet Eğitimi

TMGD Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir

Günümüzde iş hacmi gelişen bir çalışma alanı olarak belirtilen Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması konusu devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından oldukça önemsenmektedir. TMGD Olmak yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

TMGD olmak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak iş bulmak için kişilerin bazı kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler arasında;

  • Lisans mezunu olmak,
  • Yetkili eğitim kurumlarından 49 saatlik zorunlu eğitimi başarıyla tamamlamak,
  • Uygulamalı yangın eğitim sertifikasına sahip olmak,
  • Ulaştırma Bakanlığının açtığı TMGD sınavlarında 100 puan üzerinden en az 70 puan almak,
  • Adli sicilinin temiz olması,

gösterilebilir. Bu şartları sağlayan herkes TMGD olabilir ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak yetkili kuruluşlarda istihdam edilebilir.

TMGDK Nedir

TMGD hizmeti vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar TMGDK olarak ifade edilmektedirler. Bakanlıkça belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşlar üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere TMGDK olarak yetkilendirilir.

TMGDK lar bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösterebilirler. TMGDK lar kuruldukları UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için ilgili UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı içerisinde şube açmak zorundadır.

Sarızeybek TMGDK olarak Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan işletmelerin yükümlü oldukları hususları yerine getirebilmeleri için yapılacak çalışmalar konusunda firmalara TMGD Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız.

TMGD Belgesi almak için Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından TMGD Eğitimi tamamlama belgesine sahip olunmalıdır. Eğitim sonunda yapılan sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilir. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar TMGD Sertifikası almaya hak kazanır.
Türkiye'de halen geçerli olan kanun ve yönetmeliklere göre TMGD Sınavına katılmak için;

- En az 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak,
- Yetkili eğitim kurumlarından 49 saatlik zorunlu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,
- Uygulamalı yangın eğitim sertifikasına sahip olmak,

TMGD adayı olmak için yeterlidir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.
Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışmanın başlıca görevleri ilave olarak hem ADR’de hem de Yönetmelik’te tanımlanmıştır.
TMGD yani Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3'te belirlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek kendisine yetki verilen gerçek kişidir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı yani TMGD olarak çalışan kişiler taşınacak tehlikeli maddelerin ambalajlaması, doldurması, boşaltılması ve nakil işlemi sırasında insanların ve çevrenin güvenliğini sağlamak için gereken önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme, doldurma veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala veya çevreye zarar vermesi durumunda kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ve İdareye bir kaza raporu vermek zorundadır.

TMGD kaza ile ilgili olarak taşıma modu, olayın tarihi ve yeri, topografya, hava durumu, olayın tanımı, olaya dahil olan tehlikeli mallar, olayın nedeni ve olayın sonuçları alanlarında bilgilere girerek kaza raporunu sistem üzerinden İdareye tebliğ eder.
Tehlikeli malların taşınması ve ilgili operasyonları dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda yıllık olarak İdare’ye sunulması gereken rapora yıllık faaliyet raporu denir.

İşletmelerin bir yıl içerisinde iştirak ettikleri tehlikeli maddelerle ilgili olarak bilgilerin idareye bildirilmesi şeklinde hazırlanan yıllık faaliyet raporu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlanmak ve ibraz edilmek zorundadır. Yıllık faaliyet raporu işletme için hizmet veren TMGD tarafından e-devlet üzerinden işletme adına sisteme girilir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz.

Firmalar, ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlamakta, böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.
Sarızeybek TMGDK İşletmenizle ilgili tüm süreçlere hızlı ve kolay ulaşabilmeniz adına dijital platformda oluşturmuş olduğu bulut sistemi ile dokümanlarınıza direkt olarak erişiminize imkan sağlar.

Böylece dijital ortamda tek tıkla tüm hizmet verdiğiniz noktalarda dokümanlarınızı kolayca temin ederek her zaman bir adım önde olma şansı yakalayabilirsiniz.
Sarızeybek TMGDK tüm verilen hizmetlerle birlikte sizin için her tür dokümantasyon ve çalışmayı ISO 9001:2015 kapsamında sizlere sunar. Aynı zamanda Sarızeybek TMGDK şirketinizin tüm süreçlerini kalite entegrasyonunu dahil ederek elinizdeki tüm verilerle kendinize daha ileri seviye de bir vizyon edinilmesini amaç edinir.
İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir.

2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre ise atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır.
Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği’nin 11, 12 ve 13’üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir.

Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atık üreticisi firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak D Nüshası İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve Bakanlıktan lisanslanmış araçlardır. Yönetmeliğe göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir.
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile kurala bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esaslara göre atıkların tehlikeli madde olup olmadığı belirlenir.

Yönetimleri özel mevzuat ile düzenlenmiş olan özel atıklar ve tıbbi atık hariç olmak üzere Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar ve 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan atıklar tehlikeli atıklardır.

E-Bülten