blank

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Anasayfa » Blog » Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı maddelerin yetkilendirilmiş lojistik firmaları tarafından  tehlike sınıfına uygun olarak taşınarak yaşanabilecek kazaların ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesidir.

Sağlıklı koşullarda muhafaza ve kontrol edilmediği zaman ;

 • İnsan sağlığı ve güvenliğine,
 • Altyapı ve ulaşım araçlarına,
 • Doğaya ve yaşam alanlarına,

ciddi zararları olan malzeme ve öğeler Tehlikeli Madde olarak adlandırılır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte Tehlikeli Maddeler birçok farklı yöntemle taşınabilmektedir. Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin Tehlikeli Maddeler ülkelerin kendilerine özgü kuralları ve uluslararası standartlar dahilinde taşınabilmektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı süreci maddelerin o an bulunduğu ülke tarafından kontrol edilerek yönetilmektedir. Sarızeybek TMGD olarak uzun yıllardır Tehlikeli Madde Taşımacılığı sürecinin güvenliğini sağlamakta, firmaların ihtiyaç duyduğu danışmanlığı ve belgelendirme hizmetini uzman kadromuzla sunmaktayız.

Firmaların ihtiyaç duyduğu tüm Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri kurumumuz tarafından sunulmakla birlikte Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız tarafından kontrol, denetim ve güvenlik süreci başarıyla yürütülmektedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Nedir

Tehlikeli Madde Taşımacılığı bünyesinde kimyasal madde barındıran, yanıcı özelliğe sahip olan ürün ve ham maddelerin taşınma işlemi gerçekleştiren firmaların sunduğu hizmete verilen addır.

Tehlikeli maddelerin kolaylıkla ve tehlikeden uzak biçimde taşınabilmesi lojistik hizmeti veren firmalar için oldukça önemlidir. Bu firmaların ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve belgelendirme sürecini Sarızeybek TMGDK olarak büyük bir titizlik içerisinde yürütüyoruz.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı birçok farklı yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemleri;

 • Demiryoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Denizyoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı

şeklinde belirtebiliriz.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yöntemleri, belgelendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi almak, bu alanda uzman Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlarımız ile birlikte taşıma sürecini planlamak için Hemen Bize Ulaşınız

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi sahibi işletmeler insanlara ve çevreye olumsuz etkileri olabilecek maddelerin taşınmasında yetkin kuruluşlardır. Tehlikeli maddeler doğru ve kurallara uygun biçimde taşınmadığı takdirde olumsuz birçok sonucun oluşmasına yol açarlar.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı riskli bir uygulama olduğu için sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri bulunan firmalar tarafından yapılması doğru olmaktadır. (TMFB)

Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Gerekli Belgeler

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların sürecin güvenli şekilde gelişmesi ve kanunlara uygun olması için bulundurması gereken belgeler bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgeleri olarak ifade edile bu belgeleri bulunduran firmaların karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapabilmelerine imkan sağlanır.

Tehlikeli maddelerin yolculara, mürettebata, uçağa ve diğer yüklere zararları olabileceği IATA Tehlikeli Mallar Yönetmeliği ile belirtilmiştir. Firmalar DGR (Dangerous GoodsRegulation) ile uyum içinde olunmalıdır. Gereken şartların sağlanamadığı durumlarda Tehlikeli Madde kabul edilemez.

Tehlikeli Madde gönderilerinde belgeler en önemli kriterdir ve doğru şekilde teslim alınması gerekir. Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında belgelerde ve içeriğindeki bilgilerde yapılan hatalar gümrükte çok uzun süre beklemelere neden olur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belgesi dendiğinde en sık talep edilen ve akla ilk gelen belgeler arasında;

 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 • Tehlikeli Mal Talebi
 • Tehlikeli Mal Beyanı
 • Tehlikeli Madde Bildirimi
 • Nakliye Acil Durum Kartı
 • TREM Kartı

gibi Tehlikeli Maddelerin Sevkiyatı belgeleri gösterilebilir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların taşınma öncesi, taşınma sırasında ve taşınma sonrası dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler şunlardır;

 1. Belirli Tehlikeli Madde Sınıfıyla İlgili İşlem Prosedürleri : Taşınacak tehlikeli maddenin yükleme ve sevkiyat sırasında doğru şekilde taşınması için tehlikeli maddenin risk veya güvenlik seviyesi göz önünde bulundurularak güvenlik prosedürleri devreye koyulur.
 2. Hedefler ve Ara Noktalar : Her ülkenin kendisine özgü ithalat kuralları vardır. Taşınan Tehlikeli Maddenin o ülkeye girip giremeyeceği bu kurallar ışığında belirlenir.
 3. DGR Kargo Özellikleri : Tehlikeli Maddenin boyutu o maddenin hangi yolla gönderileceğine direkt olarak etki etmektedir.
 4. Güvenli Isı Aralıkları : Tehlikeli Maddelerin Taşınması sırasında her maddenin kendisine özgü en yüksek ve en düşük gönderim sıcaklıkları mevcuttur. Tehlikeli Madde Sınıfı dikkate alınmadan yanlış ısı aralıklarında taşınan maddelerin yanması veya hasar oluşması sonucu olumsuz durumlar oluşabilir.
 5. Belgeleme : Tehlikeli Madde Taşımacılığı esnasında taşınan her maddeye doğru Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),Güvenlik Veri Sayfaları (SDS) ve tamamlanmış Gümrük Uygunluk Formları eklenmelidir.
 6. Mevzuat : Tehlikeli Madde Taşımacılığı mevzuatı ile taşıma süreci esnasında uyulması gereken kuralları net bir şekilde belirtir. Uluslararası standartlarda taşıma işleminin gerçekleştirilmesi için Birleşmiş Milletlerin Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Tavsiyeleri, IATA’nın Tehlikeli Mallar Düzenlemeleri ve ICAO Teknik Talimatları göz önünde bulundurulmaktadır.
 7. Uygun Paketleme, İşaretleme ve Etiketleme : Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında maddenin Tehlikeli Mallar Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Maddelerin Taşınma İşlemi

Tehlikeli Maddelerin Taşınma İşlemi, güvenlik düzeyi açısından maksimum noktada yer almaktadır. Tehlikeli madde taşınma işlemi esnasında sürecin daha etkin ve verimli hale gelmesi için kullanılan araçlar büyük önem arz eder. Kullanılan araç ya da araçların güvenlik seviyesini en üst noktada tutmak, başta sürücü olmak üzere taşınma hizmetinin en verimli şekilde geçmesini sağlar.

Tehlikeli olarak ifade edilen maddelerin çoğu, günlük hayatı ve üretimi sürdürebilmek adına meydana çıkmıştır. Bu duruma ek olarak, gelişmiş düzeydeki şehirler ve endüstriyel bazı tesis merkezlerinde ortaya çıkan atıkları imha etme, yeniden değerlendirme ya da depolama fikirleri tehlikeli madde taşımacılığını önemli bir konuma getirmiştir. Tehlikeli maddeler listesi içinde yer alan maddelerin taşınması için, uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu kurallar hem çevre hem de bu maddelerin taşınma işlemini gerçekleştiren sürücü ve lojistik çalışanları için gerekli olan yükümlülüklerdir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yaparken verdiğimiz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz;

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı tehlikeli maddelerin ADR Sözleşmesi (Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) kapsamında tehlikeli madde sınıfında değerlendirilen malzemelerin karayoluyla taşınması işlemidir.

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığının insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden yapılabilmesi için ADR Yönergesine uygun planlama gerçekleştirilmelidir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı işleminin ADR Karayolu Taşımacılığı Yönergeleri kapsamında yapıldığının belgelendiği sertifikalara ADR belgesi denir.

Demiryolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Demiryolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı RID (Tehlikeli Maddenin Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) ve COTIF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme) sözleşmelerinde belirtilen kurallara uygun olarak taşınması işlemidir.

Ülkemizde, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre, tehlikeli maddeler ile ilgili demiryolunda faaliyetlerde bulunan işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Denizyolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı kurallar dahilinde tehlikeli maddelerin Denizyolu kullanılarak taşınması sürecidir. Bu uygulamaları standartlaştırmak için IMO çalışmalar yapmış ve uluslararası geçerliliği olan kodlar ve sözleşmeler hazırlamıştır ve deniz yoluyla tehlikeli maddelerin taşınmasını, kişilerin, gemilerin ve yüklerinin zarar görmelerini önlemek amacıyla kurallara bağlamıştır.

Bu kapsamda hazırlanan IMDG Kod un amacı ise tehlikeli yüklerin serbest kısıtsız hareketliliklerini kolaylaştırırken bu yüklerin emniyetli bir şekilde taşınmalarını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemektir.

Tehlikeli Madde Kodları Ne Anlama Gelir

Tehlikeli Madde Kodları : Çeşitli patlayıcı, gazlar, yanıcı özelliğe sahip çeşitli sıvı maddeler, yanıcı özelliğe sahip katı maddeler, oksitleyici maddeler ve organik peroksitler, toksik ve mikrop bulaştırıcı maddeler, radyoaktif maddeler, korozif (aşındırıcı) maddeler ve diğer tehlikeli maddeleri kapsayan kod türlerine verilen addır.

Tehlikeli Madde Kodları toplamda dokuz sınıfa ayrılmıştır. Tehlikeli maddeler aynı zamanda lojistiğin sağlandığı ortamı da (denizyolu, karayolu vb.) kirletme riskini taşımaktadır. Dünyanın her yerine taşınabilen tehlikeli maddelerin taşınma işlemleri birbirinden farklı taşıma modu ile gerçekleşebilir. Bu modlara örnek olarak, karayolu taşımacılığı ile başlayan tehlikeli madde taşımacılığının demiryolu ile devam ederek farklı bir ülkeye ulaşması gösterilebilir. Denizyolu ile başlayan tehlikeli madde taşımacılığının havayolu taşımacılığı ile son bulması da gösterilebilecek bir diğer mod örneğidir.

Bu durum birtakım sorunlara yol açma ihtimali barındırdığı için tehlikeli madde taşımacılığının, dünya çapında ortak bir karar sonucu düzenlenmiş kurallara uygun olarak yapılması gereklidir. Çevrenin ve insanların en ufak bir hasar almasını önleyecek şekilde tasarlanan bu kuralların konulmasının sebebi olarak, geçilen ülkenin değişmesi sonucu değişme ihtimali olan ülkeye özel taşıma kuralları olarak gösterilebilir. Tehlikeli madde taşımacılığı ve güvenliği ile ilgili uyulması gereken kanun ve kurallar lojistik hizmeti sağlayan firmayı, çevreyi, insan sağlığını ve ülkeleri koruma amacı gözeterek uyumluluk içerisinde özenle hazırlanmıştır.

Tehlikeli Madde Taşıma Kodları

Tehlikeli Madde Taşıma Kodları kendi yapısından ya da kendi özelliklerinden dolayı taşınma esnasında insanlara, hayvanlara, çevreye, düzene ve önemli belli başlı eşyalara zarar verme ihtimalinden dolayı tehlikeli olarak tanımlanır. Tehlikeli maddeler kendi aralarında birtakım gruplara ayrılır. Bu gruplar kimyasal yapılara göre yanıcı ya da basınçlı olarak, tehlikelere göre zehirli ya da patlayıcı olarak ve şekillerine göre ise katı, sıvı, gaz olarak birbirlerinden ayrışır.

Tehlikeli maddeler arasında yer alan C kodu aşındırıcı özelliğe sahiptir. Kükürt asidi, kezzap, tuz ruhu ve nitrik asitte bulunan bu aşındırıcı tehlikeli madde, canlı doku ve diğer pek çok madde ile teması esnasında aşındırma özelliğine sahiptir. Bu maddelerden çıkan buharın solunmaması ve herhangi bir temasın olmaması lojistik desteğini sağlayan kişilerin son derece dikkat etmesi gereken bir durumdur. E kodu, patlayıcı özelliğe sahip olan tehlikeli maddenin ifadesidir. Nitrogliserin ve pikrin asidinin içinde bulunan bu madde, belirli durumlar sağlandığı takdirde patlaması mümkün olan tehlikeli maddeler arasında yer almaktadır.

Yakıcı etkisi bulunan tehlikeli madde ise O koduna sahiptir. Oksijen, kaliumnitrat ve hidrojen peroksit içerisinde bulunan bu tehlikeli madde, yangına müdahaleyi zorlaştıran, yangın oluşmasına sebebiyet veren tehlikeli maddelerin başında gelir. Hafif yanıcı tehlikeli maddeleri ifade etmek için F harf kodu kullanılır. Benzin, ethanol ve aceton içerisinde yer alan bu tehlikeli madde, kendi kendine yanan maddeler, yanıcı sıvı maddeler, kolay yanabilen gaz biçimindeki maddeleri ve rutubet hassasiyeti olan maddeler üzerinde tehlike arz eder. F harf koduna ek olarak F+ şeklinde adlandırılan tehlikeli madde simgesi, ethin ve hidrojende bulunmaktadır. Yakabilme ihtimali yüksek olan alanlardan bu tehlikeli maddeyi uzak tutarak, maksimum koruma sağlanmış olur.

T zehirli ve T+ çok zehirli olarak ifade edilen bu tehlikeli maddeler solunum ve yutma yoluyla vücuda karışması halinde oldukça ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verir. Çevreye zararlı şeklinde adlandırılan tehlikeli maddeler ise N harf koduna sahiptir. Kanalizasyonlara, toprağa ve çevreye bulaşması önlendiği taktirde bu tehlikeli maddelerin çevreye zarar verme ihtimali en aza indirgenir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Firmalar

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapmayı hedefleyen firmaların yönetmelikler kapsamında bildirilmiş uyması gereken kurallar mevcuttur. Bu hususların en önemlilerinden birisi ADR sözleşmesidir. Taşımacılığın yapıldığı taraflar karşılıklı güven ve işbirliğini hedeflediği için yetki belgeleri tamamlanmadan Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapılmamaktadır.

Karayolu ile uluslararası taşımacılık esnasında güvenliğin en üst noktaya ulaşılmasına olanak sağlayan ADR Sözleşmesi Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa anlaşması olarak ifade edilir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında taşınan maddelerin yönetmeliğe uygun ambalajlanması zorunludur. Taşıma sırasında sızma, dökülme, yanma, patlama gibi problemlerin oluşmasını engellemek için UN onaylı ambalajlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Firmaların çalışanların kıyafetlerine ve bulundurmaları gereken malzemelere çok dikkat etmeleri gerekir. İşçi sağlığı ve güvenliği için taşınan maddeye bağlı olarak çalışanların bulundurması gereken tüm aparatların eksiksiz şekilde kendilerine sağlanması zorunludur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı kuralları ile taşınması gereken Tehlikeli Maddeler insanlara, eşyalara, çevreye veya organizmalara zarar verebilme potansiyeli bulunan katı, sıvı ve gazlardan oluşmaktadır.

Tehlikeli Maddeler arasında patlayıcı, radyoaktif, yanıcı, aşındırıcı ve boğucu gibi madde grupları arasında görülen malzemeler belirtilebilir.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamında taşınan maddeler tehlike ve risk durumları göz önüne alınarak 9 grupta sınıflandırılırlar.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı kimyasal, yanıcı, patlayıcı özellikleri bulunan maddelerin tehlikeden uzak, güvenli ve sağlıklı taşınması için uygulanan prosedürlere verilen addır.
Tehlikeli Maddelerin paketlenmesinden gönderimi sağlayan işletmeler sorumludur. Bununla birlikte Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların bünyesinde hizmet veren TMGD uzmanları maddelerin ambalajlanması ve paketlenmesi konusunda gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında gönderici firma taşınacak maddeleri ADR hükümlerine uygun bir biçimde teslim etmek zorundadır. 24.10.2013 tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tüm bu süreç detaylıca belirtilmiştir.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında sızma, dökülme, bulaşma gibi etkilerin olmaması için doğru şekilde ambalajlanması gerekir. Kurallara uygun paketlenen maddelerin kişilere ve çevreye herhangi bir zararı bulunmaz. Kaliteli ve emniyetli bir şekilde paketleme işlemi yapılarak nem, basınç ve sıcaklık gibi koşullardan tahrip olmamasına dikkat edilmelidir.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı sırasında taşınan maddeler Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi tarafından dokuz sınıfa ayrılmıştır.
Tehlikeli Madde Sınıfında bulunan ve ADR Sözleşmesindeki kurallara uygun taşınan malzemelerin arasında 9 ana sınıfın birincisi patlayıcı maddelerdir. Bu maddelerin de kendi içinde 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 gibi alt grupları ayrılırlar.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda danışmanlık hizmeti sunan TMGD ler T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır ve bakanlığın denetimi altında hizmet vermektedir.
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik ve Teknik Talimatlar kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine tabidir. (2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum veya kuruluş personeli aracılığıyla da yapar veya yaptırır.
SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
Tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, doldurma ve boşaltma süresi dışında, yerleşim yerlerinde bulunan okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmesi zorunlu tutuldu.
SRC5 Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC5 Belgesi kursuna/eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.
Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için hız limiti;

• Yerleşim yeri içinde 30 km
• Çift yönlü şehirler arası karayollarında 50 km
• Bölünmüş şehirler arası yollarda 60 km
• Otoyollarda 70 km

E-Bülten