blank

KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı)

Anasayfa » Blog » KDU (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı)

KDU yani Kimyasal Değerlendirme Uzmanı  Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan uzmanlardır.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu’nu hazırlar.

 • İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
 • Fizikokimyasal zararlılık
 • Çevresel zararlılık değerlendirmesi
 • PBT vPvB değerlendirmesi
 • Maruz kalma değerlendirmesi
 • Risk Karakterizasyonu

31/12/2023 tarihine kadar ise güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre sertifikalı GBF hazırlayıcıları tarafından düzenlenebilirken bu tarihten sonra GBF leri sadece Kimyasal Değerlendirme Uzmanları hazırlayabileceklerdir.

KDU Eğitimi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı yani KDU olabilmek için gerekli şartları sağlayan bireylerin eğitim alıp ardından girdiği sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Toplam 64 saat süren eğitimi tamamlayan adaylar girdikleri sınavda başarılı olmaları halinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapabilirler.

KDU Eğitimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. KDU Eğitimi verilmesi konusunda yardımcı olan eğitmenlerin yeterliliği KKDİK yönetmeliğine göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

KDU Eğitimi verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların listesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait web sitesinde görüntüleyebilirsiniz. İlgili sayfaya http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-egitim-kuruluslari/293 bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi sahibi olabilmek için KDU Eğitimi alan ve eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler TÜRK-AK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girmeye hak kazanırlar.

KDU Eğitimi almış bireyleri sınava sokma ve başarılı kişilere belgelerini verme yetkisini Çevre Bakanlığı’ndan elde etmiş kurumların listesine http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-belgelendirme-kuruluslari/294  bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitiminde Neler Anlatılmaktadır?

 1. Kimyasalların Yönetimi,
 2. Mevzuat (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması),
 3. Madde ve karışımların sınıflandırılması (Fiziko- kimyasal özelliklere göre, Toksikolojik özelliklere göre, Ekotoksikolojik özelliklere göre),
 4. Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, Maruz kalma senaryoları,
 5. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),
 6. Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),
 7. Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler anlatılmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimleri eğitim kuruluşları, sınavları ise belgelendirme kuruluşları tarafından kendilerinin belirlediği şehirlerde düzenlenmekte olup, Bakanlıkça onaylanan KDU Eğitim Kuruluşları ve TÜRKAK tarafından akredite olan KDU Belgelendirme Kuruluşlarına Kimyasallar Yardım Masasının sitesindeki Duyurular sekmesinden erişebilirsiniz.

KDU Sınavı

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için gereken eğitimi tamamlayan kursiyerler bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumların hazırladığı KDU Sınavı ile ölçümlenirler.

KDU Sınavı sonunda istenilen başarıyı sağlayan katılımcılar KDU olma hakkını elde edip Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi almaya hak kazanırlar.

KDU Sınavı ile ilgili detaylı bilgiler vermek gerekirse;

 • Çoktan seçmeli 25 soru ve klasik 6 soru olmak üzere toplam 31 sorudan oluşmaktadır.
 • Süresi 180 dakika olan bu sınav sonunda katılımcıların başarılı sayılabilmesi için 70 puan ve üzeri sonuç almaları gerekir.
 • Puan hesaplaması yapılırken yanlış sorular doğruyu götürmediği için tüm soruların yanıtlanması tavsiye edilir.

KDU Sınavı sonunda istenilen puanı alamayan kursiyerlerin 1 yıl içinde 2 kere daha sınava katılma hakları bulunmaktadır. Eğer bu 3 hak sonunda başarı sağlanamazsa eğitimi tekrar almaları gerekir.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilir

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olabilmek isteyen kişiler 64 saatlik eğitim alıp daha sonra da sınavlara girerek geçmesi durumunda 5 yıl geçerliliği olan belgesini alırlar.

Eğitime katılabilmek için belirli ön şartların sağlanması gerekir.

 1. Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, Kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
 2. Bu alanlardan mezun olmayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Yönetmeliği

Kimyasalları Değerlendirme Uzmanı (KDU) ; yönetmeliğe uyum sürecinde yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan ya da ithal eden ve eşyalar içerisinde bulunan; içerik olarak bin de bir den fazla miktarda salınım yapan kimyasallar için firmalara bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Güvenlik Bilgi Formu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabileceklerdir.

KDU Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kimyasallarla çalışma yapılan işyerlerinde Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan uzmanlardır.
KDU yani Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için öncelikle yönetmelikle belirlenen ön şartları sağlamanız gerekmektedir. Yaş ve eğitim seviyesi olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmaya uygun kişiler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda KDU Eğitimi alır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarıya ulaşan kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi alarak KDU olabilirler.
KDU olabilmek için KKDİK de herhangi bir şart belirtilmemiştir. Ancak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilmek için son aşama olan sınava giriş şartları şu şekildedir;

- Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
- Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
- Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.
* Sınav 25 test 6 klasik olmak üzere toplam 31 sorudan oluşur.
* Sınav süresi 180 dakikadır.
* Puan hesaplanırken yanlış sorular doğruları götürmez.
* Sınavda başarı sağlamak için en az 70 puan alınmalıdır.
* 1 yıl içinde toplam 3 sınav hakkı vardır.
KDU belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Hayır. İşletmelerin kendi bünyesinde KDU bulundurmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Firmalar dışarıdan bu hizmeti alabilirler.

E-Bülten