ADR (Karayolu Taşımacılığı)

Anasayfa » Hizmet » ADR (Karayolu Taşımacılığı)

ADR Karayolu Taşımacılığı  Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir.

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı yönergeleri taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin , alıcıların , dolduranların , yükleyenlerin , boşaltanların , ambalajlayanların , taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin; sorumluluk , yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR Belgesi denir.

Sarızeybek TMGDK olarak, ADR yani Tehlikeli Malların Karayolunda Uluslararası Taşımacılığı hizmeti kapsamında rutin saha ziyaretleri ile iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için tavsiyelerde bulunarak, her sene temel ve spesifik eğitimlerini vermekte ve tehlikeli maddeler ile ilgili yapılacak olan tüm iş ve işlemler için dokümanları hazırlayıp, işletmelerin mevcut sistemlerine entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca birlikte çalıştığımız Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmalara TMGD faaliyetlerimiz doğrultusunda verdiğimiz içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetinde, işletmeler, ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlamakta, böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.

ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanarak 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren, tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınması amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirleyen bir anlaşmadır.

ADR kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par R ute dan gelmekle birlikte Türkçeye Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak çevrilmektedir.
ADR Araç Uygunluk Sertifikası ; piyasada pembe şeritli belge veya T9 belgesi olarak da bilinir. ADR Bölüm 9 kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı araçları için verilir. Belgeyi araç sahibi alır. 1 senelik bir belgedir, araca yıllık teknik muayene yapılarak uygun sonuçlandığında belge yenilenir. Aracın üzerinde sabit tank var ise tankın muayene sertifikasının güncel olması gerekir.
Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı ve/veya Patlayıcı madde taşımacılığı yapan araç sahipleri ADR Araç Uygunluk Sertifikası almak zorundadırlar.
ADR belgesi demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığında geçerli değildir. ADR belgesi sadece karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı için verilen bir uygunluk belgesidir.
ADR Araç Uygunluk Sertifikasına sahipleri başta ADR anlaşmasının geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere anlaşmanın geçerli olduğu ülkelerde taşıma hakkına sahiptir.
ADR’siz üretilen tanklar ADR’li yapılamaz. ADR’li tanklar yarı mamül durumunda itibaren muayene ve testlere tabi tutulurlar, ayrıca üreticide Üretim ve Üretim Uygunluk Sertifikasına sahip olmalıdır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren her bir tank ADR’li olarak üretilmelidir. Bu tarihten önce üretilmiş ADR’siz tank taşıyan araçlar Taşıt Uygunluk Belgesi alarak ulusal taşımacılık yapabilirler. Bu kapsamda tank ve araç muayene ve testlere tabi tutulacaktır.
ADR Araç Uygunluk Belgesi olan bir araç için durum tespit belgesi alınamaz. Durum tespit belgesi ADR’li olmayan araçlar için verilmektedir.
Tehlikeli yük naklinde kullanılan ambalaj, IBC, büyük ambalaj, basınçlı kap, tank üreticileri ve karayolunda hareket halinde bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sahipleri bu belgeyi almak zorundadır.
Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Ambalaj, Tank Ve Kapların Test, Sertifikalandırma ve Muayenelerinin Yapılması Yetkilendirme Protokolü uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görevi ve yetkisi kapsamında bulunan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajların, tankların ve kapların; test, sertifikalandırma ve muayenesiyle ilgili iş ve işlemleri TSE tarafından yapılacaktır.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

    error: Metinler Sarızeybek Tmgdk ya aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!