blank

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

Anasayfa » Blog » Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formu gibi evrakları hazırlayan yetkili kişilere verilen addır. Bu bireyler Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği kapsamında gerekli değerlendirmeleri yaparak Kimyasal Güvenlik Raporu’nu hazırlarlar.

Günümüzde ciddi bir iş alanı haline gelen ve işletmeler tarafından istihdam edilen Kimyasal Değerlendirme Uzmanı pozisyonunda çalışmak için Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi (KDU Eğitimi) almak gereklidir. Bu eğitim SARIZEYBEK TMGDK gibi resmi makamlar tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla verilmektedir.

Kimyagerler, Kimya Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri başta olmak üzere Kimya Laboratuvarında 5 yıl çalıştıklarını ispat edebilen 4 yıllık fakülte mezunu tüm bireyler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir ve KKDİK olarak hizmet verebilirler.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi yani KDU Eğitimi ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir;

Kayıt Evrakları : Kimlik ve Diploma Fotokopisi

Eğitim Süresi : 64 Saat (8 Gün)

Eğitim Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Eğitim Fiyatı : Kurumumuz ile İletişime geçiniz.

Eğitim Konuları : KDU Eğitimi kapsamında anlatılan konu başlıkları ve süreleri;

 1. Kimyasalların Yönetimi (En az 3 Saat)
 2. Mevzuat (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) (En Az 5 Saat)
 3. Madde ve Karışımların Sınıflandırılması (Fiziko – Kimyasal, Toksikolojik, veya Ekotoksikolojik özelliklere göre) (En az 12 Saat)
 4. Kimyasallar – İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi (En az 8 Saat)
 5. Maruz Kalma Senaryoları (En az 8 saat)
 6. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) (En az 4 saat)
 7. Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) (En az 4 saat)
 8. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması için Gereklilikler (En az 8 saat)

olarak ifade edilebilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi tamamalandıktan sonra TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen KDU Sınavı sonucunda 70 puan ve üzeri alan bireyler T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olarak çalışmaya hak kazanırlar.

KDU Eğitimi sonucunda sınavda başarılı olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası sahibi olan bireylerin sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre tamamlanmadan KDU olarak çalışan kişiler KDU Sınavına girerek başarılı olmaları halinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası yenileme işlemini yapmaya hak kazanıp çalışmaya devam edebilir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri KKDİK Yönetmeliğinin Ek-18’inde belirtilen şartlara uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kuruluşları tarafından verilebilmektedir. SARIZEYBEK TMGDK bünyesindeki uzman eğitmenler aracılığıyla Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak isteyen bireylere Bakanlık tarafından onaylı KDU Eğitimlerini İzmir’deki merkezimiz başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde sunmaktayız.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Olabilir

Öncelikle “Kimler KDU Olabilir?” sorusuna yanıt verip daha sonra Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara değinmeye çalışacağız. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak isteyen kişilerde aranan kriterler arasında;

 • Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji veya Genetik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği gibi Lisans bölümlerinden mezun olmak,
 • Kimya alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmak,
 • Bunların dışındaki Lisans Programlarında ağırlıklı olarak Kimya, Biyoloji ve Çevre Bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümlerden mezun olmak,
 • Yukarıdaki alanlardan mezun olmayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olmak,

gösterilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz kriterler içerisinde olan bireyler alacakları KDU Eğitimi sonucu başarılı olmaları halinde Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olarak çalışma imkanına sahip olabilirler. Yetkili kurumlar tarafından verilen 64 saatlik KDU Eğitimi sonrası girilecek sınavda 70 puan ve üzeri not alan kişiler KDU Sertifikası sahibi olarak bu alanda çalışma imkanına sahip olurlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sınav Süreci

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası almak ve KDU olarak çalışmak isteyen bireyler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi sonrası TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme alanında yetkilendirilmiş sınav merkezleri tarafından hazırlanan sınavlara girerek başarı sağlayıp sertifika sahibi olmaya çalışacaktır.

KDU Sınavı olarak da ifade edilen bu sınav çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav süresi 180 dakikadır. Sınavda 70 puan ve üzeri sonuç alanlar KDU Sertifikası almayı hak kazanır. Başarılı olamayan bireyler eğitim şartı aranmaksızın söz konusu sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde bir kez daha Ücretsiz olarak sınava katılma hakkına sahip olurlar.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Ne İş Yapar

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporu’nu hazırlar. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olarak istihdam edilen bireylerin yerine getirdikleri görevler arasında;

 • İnsan Sağlığı Zararlılık Değerlendirmesi
 • Fizikokimyasal Zararlılık Değerlendirmesi
 • Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi
 • PBT vPvB Değerlendirmesi
 • Maruz Kalma Değerlendirmesi
 • Risk Karakterizasyonu Değerlendirmesi
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
 • Kimyasal Güvenlik Raporlarının Hazırlanması
 • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin Yapılması
 • KKDİK kapsamında Kayıt Dosyalarının Hazırlanması,
 • Maruz Kalma Senaryolarının Hazırlanması,

gösterilebilir.

Kimler KDU Eğitimlerine Katılmalıdır

SARIZEYBEK Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı kuruluşu olarak tarafımıza en fazla iletilen sorulardan birisi de “Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitime Almalıdır?” şeklinde olmaktadır. Bu soruyu maddeler halinde;

 • Türkiye’de kimyasal madde üretenler,
 • Yurtdışından Türkiye’ye kimyasal madde ithal edenler,
 • Madde tam kayıt sürecine girecek olanlar,
 • Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayacak olanlar,
 • Kayıt dosyası hazırlayacak olanlar,
 • Önümüzdeki yıllarda KKDİK uyumlu GBF hazırlayacak olanlar.

şeklinde yanıtlayabiliriz.

Neden KDU Eğitimi Almalıyım

Öncelikle SARIZEYBEK TMGDK olarak kendini kimyasallar ve ilgili mevzuatlar konusunda geliştirmek isteyen her bireyin Kimyasal Değerlendirme Eğitimi almasını şiddetle tavsiye etmekteyiz. Bu eğitimin sektörde istihdam edilmek isteyen kişilere sağladığı avantajlar arasında;

 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının diğer personellerden daha eğitimli olması,
 • KDU Sertifikası geçerlilik süresinin diğer belgelerden daha uzun olması,
 • Firmaların sadece Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilen personelleri yetersiz görmesi,
 • Yeni mezunların bu sayede daha kolay iş hayatına atılması,

gösterilebilir.

Eğitmen;

Figen Önder – Kimya Mühendisi / A Sınıfı İSG Uzmanı

Katılıma Açık Eğitim Tarihi

05 – 13 Temmuz 2023

Eğitim Yeri

Sarızeybek Eğitim Merkezinin İzmir Pasaport’da bulunan Eğitim Merkezi. Kroki için tıklayınız.

Kayıt Formu

sarizeybektmgd.com/kdu-egitimi-kayit-formu
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tehlikeli kimyasalların sağlık ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirme, yönetme ve bu kimyasalların güvenli kullanımı konusunda danışmanlık yapma görevini üstlenen bir profesyoneldir.
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmak için öncelikle yönetmelikle belirlenen ön şartları sağlamanız gerekmektedir. Yaş ve eğitim seviyesi olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmaya uygun kişiler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda KDU Eğitimi alır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarıya ulaşan kişiler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Belgesi alarak KDU olabilirler.
Kimyasal Değerlendirme Uzmanları faaliyetlerini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak yürütmektedir.
* Sınav 25 test 6 klasik olmak üzere toplam 31 sorudan oluşur.
* Sınav süresi 180 dakikadır.
* Puan hesaplanırken yanlış sorular doğruları götürmez.
* Sınavda başarı sağlamak için en az 70 puan alınmalıdır.
* 1 yıl içinde toplam 2 sınav hakkı vardır.
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi 8 gün ve günde 8 saat olmak üzere 64 saatte tamamlanmaktadır.
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerliliğini korumaktadır.
Hayır... Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikasının yenilemek isteyenler belge geçerlilik süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde eğitim şartı aranmaksızın yeniden sınava girerek yenileme imkanına sahip olabilirler.

E-Bülten