TMFB

Anasayfa » Eğitim » TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip değilsiniz ve almanız gerekip gerekmediğini bilmiyorsunuz veya Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahipsiniz fakat hizmet alma zorunluluğunuz var mı?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.

TMFB yani Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu;

1)Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri;

  • Taşımacı,
  • Dolduran,
  • Paketleyen,
  • Yükleyen,
  • Gönderen,
  • Alıcı,
  • Boşaltan,
  • Tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.

2)Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

TMFB yani Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi hakkında oluşturduğumuz TMFB içeriğine bağlantıyı tıklayarak ulaşabilir, konu ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu yönergeye göre taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda olduğu TMFB belgesinin hazırlanması için Ek-3 raporu düzenlenmesi gerekmekte ve bu raporu düzenleme yetkisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına (TMGDK) verilmiştir. Bu rapor, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti vb. konularında hazırlanması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için SARIZEYBEK TMGDK olarak alınması gereken Faaliyet Tespit Raporu (Ek-3) tarafımızdan hazırlanmakta olup, yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmektedir.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.
- Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; yukarıda ifade edilen taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
- Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

- Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.
Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için SARIZEYBEK TMGDK olarak alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmakta gerekir ise kontrol edilip yeniden düzenlenmektedir.
24/4/2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.
TMFB sahibi işletmeler, 31.12.2019 tarihine kadar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadır. Yenileme işlemleri işletmenin faaliyetinin bulunduğu adrese bağlı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne başvuru yapılarak gerçekleştirilir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca işletmedeki tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini gösteren Faaliyet tespit raporudur. Bu rapor ilk kez TMFB alacak ya da mevcut TMFB’sini yenileyecek işletmeler için, yalnızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) tarafından düzenlenebilmektedir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

    error: Metinler Sarızeybek Tmgdk ya aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!