blank

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi – TMFB

Anasayfa » Hizmet » Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi – TMFB

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yani TMFB sahibi değilsiniz ve almanız gerekip gerekmediğini bilmiyorsunuz veya Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahipsiniz fakat hizmet alma zorunluluğunuz var mı?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için SARIZEYBEK TMGDK olarak alınması gereken Faaliyet Tespit Raporu (Ek-3) bünyemizde hizmet veren TMGD uzmanlarımız tarafından hazırlanmakta olup, yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yönergesi

TMFB Yönergesi kapsamında TMFB yani Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu;

1) Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri;

 • Taşımacı,
 • Dolduran,
 • Paketleyen,
 • Yükleyen,
 • Gönderen,
 • Alıcı,
 • Boşaltan,
 • Tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler  Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.

2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

Bu yönergeye göre taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda olduğu TMFB belgesinin hazırlanması için Ek-3 raporu düzenlenmesi gerekmekte ve bu raporu düzenleme yetkisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına (TMGDK) verilmiştir. Bu rapor, işletmenin faaliyet konularının TMFB Yönergesi kapsamında değerlendirilmesi, faaliyetlerin hangi taraflarca gerçekleştirildiği, kullanılan taşıma şekilleri ve bu taşımaların uygunluğunun tespiti vb. konularında hazırlanması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Yenileme

TMFB geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre tamamlandıktan sonra işletme faaliyetlerine devam ediyorsa TMFB yenilenmelidir. Yenileme işleminin yapılmaması halinde işletme hizmet vermeye devam edemez.

Bunun dışında TMFB sahibi işletme belgeyi kaybederse veya adres değiştirmesi gerekirse TMFB Yenileme işleminin yapılması gerekir.

Sarızeybek TMGDK olarak TMFB Yenileme sürecinde yardımcı olduğumuz firmaların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ek-3 Raporunu hazırlayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları konusunda destek vermekteyiz.

TMFB Yetki Belgesi

TMFB Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapılacak her madde için ayrı ayrı düzenlenmesi gereken formdur. Net bir standardı olmamakla birlikte her tehlikeli madde kendi içerisinde değerlendirilmelidir.

Sarızeybek Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak TMFB Belgesi bulundurması zorunlu olan firmalara başvuru sürecinde uzmanlarımız yardımıyla destek vermekteyiz.

Firmanız tarafından taşınan tehlikeli maddeler için oluşturulması gereken TMFB Belgesinin;

 • ADR mevzuatına uygun olması,
 • Tehlikeli madde faaliyet belgesinin oluşturulması,
 • KKDİK belgesinin hazırlanması,

konusunda Sarızeybek TMGDK bünyesinde hizmet veren uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Ekibimizde bulunan Kimyasal Değerlendirme Uzmanları ile irtibata geçerek KKDİK belgenizin hazırlanması konusunda destek alabilirsiniz. Bu konuda daha detaylı bilgileri KKDİK bağlantısına tıklayıp uzmanlarımız tarafından hazırlanmış makaleyi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Kara yoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan, tehlikeli madde dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alan, boşaltan firmaların aldıkları yetkinlik belgesine Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi denir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuru sonrası tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkındaki yönetmelik kapsamında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmemesi halinde firmalara verilmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi firmaların beyanı esas alınarak gerçekleştirdikleri Tehlikeli Madde Faaliyeti göz önünde bulundurulup verilmektedir. İş akışında değişim yaşayan firmaların bu değişikliği Bakanlığa bildirip Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi üzerinde gereken güncellemeyi yapmaları gerekir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların ADR ye göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulundurma zorunluluğu vardır.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sadece taşıyan firmanın değil; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alan, boşaltan firmalarında alması gereken önemli bir maddedir.

Sarızeybek TMGDK olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bulundurması yönetmelik gereği zorunlu olan işletmelere belgeyi alma sürecinde yardımcı olmaktayız.

Yazımızın sonunda Hemen Başvuru Yap butonuna tıklayıp bilgilerinizi doldurduktan sonra uzmanlarımız tarafından aranarak tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi geçerlilik süresi 5 yıldır. Süre sonunda firma çalışmalarına devam ediyorsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi güncellenmelidir. Yenileme işleminin yapılmaması halinde firmanın çalışmayı durdurması gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi firma belgesini kaybederse ya da işyeri adresi değişirse Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme işleminin yapılması gerekir.

Sarızeybek TMGDK olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Yenileme sürecinde yardımcı olduğumuz firmaların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ek-3 Raporunu hazırlayıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları konusunda destek vermekteyiz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması yönetmelik gereği zorunlu olan işletmeler yetkili TMGD kuruluşları tarafından yardım alarak başvuruda bulunurlar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti işletmenin taşıdığı tehlikeli maddenin türüne göre değişiklik göstermektedir. 2023 TMFB Ücreti hakkında detaylı bilgileri İletişim kanallarımızdan Bize Ulaşarak alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti 2023

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yani TMFB Ücreti 2023 yılında ilk başvuru ücreti …. TL olarak belirlenmiştir. Eğer TMFB Yenileme işlemi yapılacaksa ücret ilk başvuru ücretinin %25 i olan tutar yani … TL olmaktadır. Bununla birlikte sadece taşımacı veya alıcı konusunda hazırlanan TMFB ler için ücret alınmamaktadır.

Ayrıca Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresi dolmadığı takdirde faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerden ücret talep edilmez. Aktif olarak bulunan TMFB nin geçerlilik süresinin tamamlanması ile birlikte yeni faaliyet durumu için ilk başvuru ücreti miktarı talep edilir.

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi doğru şekilde hazırlanıp uygulandığı süreçte;
- İş ve işçi güvenliği korunur.
- Tehlikeli maddelerin olası zararları en aza indirilir.
- Taşıma sürecinde çevreye verilebilecek zararlar minimuma indirilir.
Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için SARIZEYBEK TMGDK olarak alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmakta gerekir ise kontrol edilip yeniden düzenlenmektedir.
TMFB sahibi işletmeler, 31.12.2019 tarihine kadar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadır. Yenileme işlemleri işletmenin faaliyetinin bulunduğu adrese bağlı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne başvuru yapılarak gerçekleştirilir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvuru yapılarak alınabilir.
Tehlikeli Maddeler ile faaliyette bulunan taşıyıcı, dolduran, ambalajlayan, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteynır işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri ya da birden fazlasını yapan işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.
- Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; yukarıda ifade edilen taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
- Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

- Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.
24/4/2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca işletmedeki tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini gösteren Faaliyet tespit raporudur. Bu rapor ilk kez TMFB alacak ya da mevcut TMFB’sini yenileyecek işletmeler için, yalnızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) tarafından düzenlenebilmektedir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten