Hizmetlerimiz

TMGD Hizmetleri (ADR / RID / IMDG CODE / DGR-IATA-ICAO)
TMGD Hizmetleri başlığı altında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda ...
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi – TMFB
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yani TMFB sahibi değilsiniz ve almanız gerekip gerekmediğini bilmiy...
KKDİK – KDU Hizmetleri
KKDİK Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 yılından beri uygulanan, Avrupa pazarında yer alan madde ve eş...
ADR Muafiyet Raporu
ADR Muafiyet Raporu ; Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089...
ADR (Karayolu Taşımacılığı)
ADR Karayolu Taşımacılığı  Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrup...
IMDG Kod (Denizyolu Taşımacılığı)
IMDG Kod – Denizyolu Taşımacılığı yıllar boyunca süregelen Denizyolunda Tehlikeli Yük Taşımacı...
RID (Demiryolu Taşımacılığı)
RID – Demiryolu Taşımacılığı Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin ...
Risk Analizi
Risk Analizi ; tehlikeli madde taşımacılığında insanlara ve çevreye karşı olan zararlarının azaltılm...
PKD
PKD tehlikeli madde ile çalışma yapılan işlerde çalışanların, işyerlerinin ve çevre bölgelerin güven...
Tehlikeli Madde Rehberi
Tehlikeli Madde Rehberi  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Tehlikeli Maddeler...
Belgelendirme Hizmetleri (ADR Araç)
ADR Koruyucu Donanımlar ; tehlikeli madde taşımacılığında araçlarda hem çevreyi hem doğayı hem aracı...
TMGD Eğitimleri
Yeni oluşagelen sektörde saha faaliyetleri ile teorik bilgileri harmanlayarak TMGD lerin gelişimi ad...

E-Bülten