blank

TMGDK

Anasayfa » Blog » TMGDK

TMGDK Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan ve Tehlikeli Madde Sınıfında gösterilen malzemeler ile çalışma halinde bulunan firmaların yönetmelikler doğrultusunda hizmet aldıkları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları ifade etmektedir.

TMGDK ifadesi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Bakanlıkça belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşlar üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere TMGDK olarak yetkilendirilir.

TMGDK Firmaları bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösterebilirler. TMGDK lar kuruldukları UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı içerisinde şube açmak zorundadır.

SARIZEYBEK TMGDK olarak bünyemizde hizmet veren danışmanlarımız aracılığıyla gönderim yöntemi fark etmeksizin (Karayolu, Demiryolu, Denizyolu gibi) Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmaların yerine getirmesi yönergeler ile zorunlu tutulmuş hususlara uygun taşımacılık yapabilmelerine yardımcı oluyoruz.

Sizde taşımacılığını yaptığınız tehlikeli maddelerin insana, doğaya ve yaşam alanlarına herhangi bir zararı olmadan gönderiminin tamamlanmasını istiyorsanız iletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşabilir, yönetmeliklere ve yönergelere uygun taşımacılık yapabilmenizi sağlayan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizi SARIZEYBEK Şirketler Grubu kalitesiyle alabilirsiniz.

TMGDK Nedir

TMGDK gerekli şartları sağlayan kuruluşlara ve üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verebilmeleri için bakanlıklar tarafından yetki verilmesidir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur.

İlgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen TMGDK Firmaları Bakanlık adına işlemleri gerçekleştirebilirler. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları yaptıkları iş ve işlemlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına karşı sorumluluk almış olurlar.

Sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermekle yetkili olan TMGDK Firmaları çevre danışmanlığı, iş güvenliği, temizlik benzeri işlemleri yapamazlar.

TMGD Kuruluşları danışmanlık hizmeti verdikleri firmalara ait bilgi ve belgeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne E-Devlet üzerinden iletirler. Aktarılan tüm belgeler resmi ve hatasız olmalıdır. Yanlış iletilecek her türlü belgenin sorumluluğu TMGDK firması ile birlikte taşımacılık yapan işletmeye de aittir.

TMGDK Yönergesi

TMGDK Yönergesi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları yani TMGDK ların yetkilendirilmesi hakkında detayların bulunduğu yönergeye verilen addır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yapan kuruluşlar hakkında düzenlemeler yapılmasına yardımcı olan bu mevzuat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

TMGDK olarak hizmet veren kuruluşlar TMGD Yönergesinde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kuruluşların kurallara uyup uymadığı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla denetlenmektedir.

TMGD Hizmetini Neden Bizden Almalısınız

Sarızeybek TMGDK işletmenizle ilgili tüm süreçlere hızlı ve kolay ulaşabilmeniz adına dijital platformda oluşturmuş olduğu bulut sistemi ile dokümanlarınıza direkt olarak erişiminize imkan sağlar.

Böylece dijital ortamda tek tıkla tüm hizmet verdiğiniz noktalarda dokümanlarınızı kolayca temin ederek her zaman bir adım önde olma şansı yakalayabilirsiniz.

Tüm verilen hizmetlerle birlikte sizin için her tür dokümantasyon ve çalışmayı ISO 9001:2015 kapsamında sizlere sunar. Aynı zamanda Sarızeybek TMGDK şirketinizin tüm süreçlerini kalite entegrasyonunu dahil ederek elinizdeki tüm verilerle kendinize daha ileri seviye de bir vizyon edinilmesini amaç edinir.

Hangi Firmalar TMGDK dan Hizmet Almalıdır

Bir (1) takvim yılı içerisinde 50 ton ve üzeri Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan veya Tehlikeli Madde Sınıfında yer alan malzemelerle işlem yapan firmaların yetkilendirilmiş bir TMGDK dan hizmet alması gerekmektedir.

Belirtilen miktarda tehlikeli madde ile işlem yapan işletmeler sektörleri fark edilmeksizin TMGDK Firmaları tarafından verilebilen danışmanlık hizmetini almalıdır.

Tehlikeli Madde ile işlem yapan, Tehlikeli Madde Taşımacılığı sürecinde aktif rol oynayan ve bu sebeplerle TMGDK hizmeti alması gereken sektörleri şu şekilde belirtebiliriz;

 • Patlayıcı Madde ile işlem yapılan işletmeler,
 • Kimyasal Madde ile işlem yapan firmalar,
 • Akaryakıt ve Taşımacılık alanında hizmet veren firmalar,
 • Hastaneler ve Sağlık kuruluşları,
 • Tekstil ve Deri atölyeleri,
 • Doğal Taş ve Madencilik firmaları,
 • Boya Üreten işletmeler,
 • Kozmetik firmaları,
 • İnşaat ve Enerji kuruluşları,
 • Gemi ve Denizcilik işletmeleri,
 • Depolama ve Lojistik firmaları,
 • Ambalaj ve Baskı kuruluşları,
 • Zirai İlaç ve Tarımsal üretim yapan firmalar,

Ayrıca Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gönderen, alıcı, boşaltan, dolduran, paketleyen, yükleyen vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin TMGDK firmalarından TMGD Hizmeti alması zorunlu kılınmıştır.

Firmalar Neden TMGDK dan Hizmet Almak Zorundadır

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 9. Maddesindeki Belge Sahiplerinin Yükümlülükleri başlığında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri; “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla yükümlüdür.” denilmektedir.

2263.06 Meslek Kodu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti verebilen çalışanları temsil eder. İlgili maddeyi aşağıda inceleyebilirsiniz;

MADDE 5 – (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti, 4857 sayılı İş Kanunu'na ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 2263.06 meslek koduyla çalışanlar tarafından verilir.
Yönetmeliğe göre bir TMGD bireysel olarak 5, TMGDK ya bağlı olarak 8 firmaya danışmanlık yapabilir. Resmi Gazetede yayınlanan tebliğin ilgili kısmını aşağıda sizinle paylaşıyoruz;

Bir TMGD istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.
TMGD ler ve işletmeler T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır ve bakanlığın denetimi altında hizmet verirler.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gönderen, alıcı, boşaltan, dolduran, paketleyen, yükleyen vb. faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almakla yükümlüdür.
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı demektir. İngilizcesi DGSA olup Dangerous Good Safety Adviser cümlesinin kısaltmasıdır.
Uluslararası sözleşmeler paralelinde tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda taşınması ile ilgili danışmanlık faaliyetleri verilmesidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak;

1- Dokümantasyon (Kalite Yönetim Sistemleri Entegrasyonu)
2- Personellerin Temel ve Spesifik Eğitimleri (ADR / RID / IMDG)
3- Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri ni sunmaktayız.

ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanarak 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren, tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınması amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirleyen bir anlaşmadır.

ADR kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par R ute dan gelmekle birlikte Türkçeye Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak çevrilmektedir.
Tehlikeli maddelerin, demiryoluyla uluslararası taşımacılığında insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde taşıma faaliyetini gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmedir.
Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik olarak oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye’nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasını teminen ilgili kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumlulukları ile bu Kodun öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, Kodun uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren bir uygulama sisteminin sağlanmasıdır.
IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ICAO Teknik Talimatlarının “el kitabı” bir versiyonudur. Havayolu tehlikeli mal uzmanları tarafından yazılmış ve düzenlenmiş olan Tehlikeli Ürünler Yönetmeliği, kullanıcı dostu, kolay anlaşılır bir biçimde hava yoluyla tehlikeli mal taşımacılığı için şartları sunar. Ayrıca, nakliyecilerin sevkiyatlarının uygunluğundan ve havayolu şirketleri tarafından hızlı ve kolay bir şekilde kabul edilmelerine yardımcı olabilecek ek bilgiler de içerir. Son olarak, IATA havayollarının gereksinimlerinde ICAO Teknik Talimatlarından biraz daha katı olduğu için DGR, daha kesin bir şekilde bir gönderinin nasıl hazırlanacağını belirtir. Bazı maddeler bir uçak ya da gemideki kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınması yasak veya kısıtlanabilir. IATA, hava taşımacılığında tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için endüstri çabalarına öncülük etmektedir. Dokümantasyon, taşıma ve eğitim standartlarının tanımı, bunların tanıtımı ve kullanımı, hava yoluyla tehlikeli malların taşınmasında çok yüksek bir emniyet derecesinin sağlanması için gereklidir.
Çok modlu taşımacılıkta, yükün muhteviyatı ile ilgili işletmelerin doğru ve eksiksiz beyanda bulunma sorumluluğu vardır.

Sarızeybek TMGDK olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin, gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında, danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

E-Bülten