blank

Ambalaj Özellikleri Belirlenmesi ve Etiketleme

Anasayfa » Hizmet » Ambalaj Özellikleri Belirlenmesi ve Etiketleme

Ambalaj Özelliklerinin Belirlenmesi ve Etiketleme ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı düzenlemelerinin amacı tehlikeli madde ve yüklerin, özelliklerinin tanımlanması, bu madde ve yüklerin güvenli elleçlenmesi ve kaza riskinin en aza indirildiği koşullarda taşınmasıdır.

Tehlikeli maddeler ve yükler yapısal özellikleri veya taşıma sırasındaki durumları nedeniyle;

  • Uluslararası kabul görmüş kriterlere göre test edilerek belirlenmiş,
  • Güvenlik faktörünü tehlikeye atan,
  • İnsan sağlığına ve çevreye potansiyel zarar oluşturan,
  • Katı, sıvı, gaz haldeki tüm maddeler ve bunları içeren nesneler,

“Tehlikeli Madde / Tehlikeli Yük” olarak değerlendirilmektedir.

ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikasyon işlemleri veya ADR onaylı ambalaj kullanmak zorunda olan firmalar için -taşınan tehlikeli maddelerin ambalaj özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli ambalajların temini ile etiketlemelerin nasıl yapılması gerektiği ve etiketlerin temini hizmetini SARIZEYBEK TMGD dan alabilirsiniz.

Ambalajlarına UN Tip Onayı almak isteyen ambalaj üreticileri;

  • Üretim testlerinin yapılabilmesi için gerekli test cihazlarını kurmak ve test prosedürlerini oluşturmak.
  • Ambalaj tip onayına yönelik yurt içi veya uluslararası kurumlara başvurmak(Ülkemizde TSE onay vermektedir.)
  • Üretim yeri onayı almak (Kalite Güvence Sistemleri dahilinde) zorundadır.
  • İstenen Ambalaj Tip Onay Kodu için numune seçimi
  • Testlerin yürütülmesi, onaylanması ve belgelendirilmesi zorundadır.

Ambalajı kendi bünyesinde üretmek isteyen işletmeler için ise ADR Kuralları çerçevesinde sertifikasyon için yetkili kurum olan TSE ile prosedürleri takip edip, bu işlem sonunda ambalajlarınızı güvenle taşımanıza katkı sağlıyoruz.

ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikasyon işlemleri veya ADR onaylı ambalaj kullanmak zorunda olan firmalar için taşınan tehlikeli maddelerin ambalaj özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli ambalajların temini ile etiketlemelerin nasıl yapılması gerektiği ve etiketlerin nasıl olması gerekliliğine dair bilgilendirmeyi SARIZEYBEK TMGD’dan alabilirsiniz.
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlar ADR Bölüm 6.1, 6.5 ve 6.6 da belirtilen üretim standartlarına uygun olmalıdır. Standartlara uygunluğu yetkili mercilerce onaylanan ambalajlara UN onaylı ambalaj adı verilmektedir. Bu ambalajların tehlikeli malları içermek için uygun olduğunu ifade eden UN Ambalaj Kodu ile işaretlenmektedir. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.
Uluslararası standartlara göre tehlikeli maddenin sınıfını belirten ve bu tip yük taşıyan tüm araçlarda bulunması gereken etiketler en az 10 cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden dokuz ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre işaretlemeler ADR bölüm 5.2 ‘deki tanımlara göre gerçekleştirilir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten