blank

Ambalaj Özellikleri Belirlenmesi ve Etiketleme

Anasayfa » Eğitim » Ambalaj Özellikleri Belirlenmesi ve Etiketleme

Ambalaj Özellikleri Belirlenmesi ve Etiketleme ; ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikasyon işlemleri veya ADR onaylı ambalaj kullanmak zorunda olan firmalar için -taşınan tehlikeli maddelerin ambalaj özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli ambalajların temini ile etiketlemelerin nasıl yapılması gerektiği ve etiketlerin temini hizmetini SARIZEYBEK TMGD’dan alabilirsiniz.

Ambalajı kendi bünyesinde üretmek isteyen işletmeler için ise ADR kuralları çerçevesinde sertifikasyon için yetkili kurum olan TSE ile prosedürleri takip edip, bu işlem sonunda ambalajlarınızı güvenle taşımanıza katkı sağlıyoruz.

ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde sertifikasyon işlemleri veya ADR onaylı ambalaj kullanmak zorunda olan firmalar için taşınan tehlikeli maddelerin ambalaj özelliklerinin belirlenmesi ve gerekli ambalajların temini ile etiketlemelerin nasıl yapılması gerektiği ve etiketlerin nasıl olması gerekliliğine dair bilgilendirmeyi SARIZEYBEK TMGD’dan alabilirsiniz.
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlar ADR Bölüm 6.1, 6.5 ve 6.6 da belirtilen üretim standartlarına uygun olmalıdır. Standartlara uygunluğu yetkili mercilerce onaylanan ambalajlara UN onaylı ambalaj adı verilmektedir. Bu ambalajların tehlikeli malları içermek için uygun olduğunu ifade eden UN Ambalaj Kodu ile işaretlenmektedir. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır.
Uluslararası standartlara göre tehlikeli maddenin sınıfını belirten ve bu tip yük taşıyan tüm araçlarda bulunması gereken etiketler en az 10 cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden dokuz ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre işaretlemeler ADR bölüm 5.2 ‘deki tanımlara göre gerçekleştirilir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!