PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı)

Anasayfa » Eğitim » PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı)

PKD Patlamadan Korunma Dokümanı ; 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

İşverenler;
a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

İşverenler, iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla patlamadan korunma dokümanını hazırlamalıdırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamında fazlaca ihtiyaç bulunan ve zorunlu olan patlamadan korunma dokümanını alanında yetkin ve bilgili kişilerce SARIZEYBEK TMGDK’dan hizmet alabilir ve  rapor halinde teslim alabilirsiniz.

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazetede çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik 10. Maddesine göre, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde, herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir, işte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdür.
PKD çalışmasının amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır. Bu düşünce ile yola çıktığımızda patlamadan korunma dokümanı, patlama tehlikesi olan faaliyetler başlamadan önce hazırlanmalıdır.

PKD sadece denetim kapsamında gelecek müfettişlere gösterilmesi gereken bir belge olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda çalışanların can güvenliğini sağlamak ve iş yerindeki maddi hasarı en aza indirmek için tehlike ve riskleri analiz eden proaktif bir metoddur.
Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere hazırlanır.

- LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
- Un değirmenleri
- Trafo imalathaneleri
- Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları
- Elektrik cihaz ve teçhizat imalathaneleri
- Fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri
- Ham deri imalathaneleri
- Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
- Zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
- Boya ve tiner imalathaneleri
- Kimyevi tahlil laboratuvarları
- Matbaalar
- İlaç üretim endüstrisi
- Kimyasal madde depoları
- Tesislerin akü şarj alanları
- Akaryakıt depolama tankları

Yönetmeliğimizin Ek-2 Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler başlığı altında Madde 2.8 de … Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır denilmektedir.
Kimyasallarda, proseslerde ya da ekipmanlarda gerçekleşen değişimler beraberinde tehlikeli bölgelerin değişmesine neden olabilir. Gerçekleşen bu değişim beraberinde Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın gözden geçirilerek revize edilmesini gerektirebilir.

Örneğin;
- Proseste gerçekleşecek bir değişim sonrasında ortaya çıkan yeni boşalma kaynağı,
- Kimyasal değişimi veya proses değişimi sonucunda kimyasalın yanıcı kategoriye girmesi,
- Proses basıncında yaşanacak değişim,
- Operasyon adımlarında yaşanacak değişimler ile ortaya çıkan yeni boşalma kaynakları,
- Tehlikeli bölgede kullanılan havalandırma şartlarındaki değişim,
- Proses iyileştirme veya revizyonu kapsamında tehlikeli alan içerisinde kullanılan ekipman ve enstrümanların değişimleri,

olduğu zaman Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın revize edilerek son haline getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) standartlarda yaşanan değişiklikler sonrasında da gözden geçirilerek revize edilmelidir.

DİĞER EĞİTİMLERİMİZ

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

    error: Metinler Sarızeybek Tmgdk ya aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!