blank

PKD

Anasayfa » Hizmet » PKD

PKD tehlikeli madde ile çalışma yapılan işlerde çalışanların, işyerlerinin ve çevre bölgelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan belgedir. PKD hazırlanması tehlikeli maddeler kullanılarak çalışma yapılan işyerlerinde yasalar ile zorunlu hale getirilmiştir.

Açılımı Patlamadan Korunma Dökümanı olan PKD çalışanların işyerinde yaşanabilecek olası bir patlama anında yapması gerekenleri ve özellikle patlama oluşmaması için yapılması gerekenlerin belirtildiği dokümanların toplamıdır.

PKD 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri “Patlamadan Korunma Dökümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

İşverenler;
a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.
b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

İşverenler, iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla patlamadan korunma dokümanını hazırlamalıdırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamında fazlaca ihtiyaç bulunan ve zorunlu olan patlamadan korunma dokümanını alanında yetkin ve bilgili kişilerce SARIZEYBEK TMGDK dan hizmet alabilir ve  rapor halinde teslim alabilirsiniz.

PKD Nedir

PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı iş sahalarında çalışanların ve çevrenin güvenliğinin sağlanması için uzmanlar tarafından hazırlanan dökümanlardır.

PKD yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler bulunduran tüm işletmeler tarafından hazırlanması gereken bir belgedir. “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği PKD hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Açılımı Patlamadan Korunma Dokümanı olan PKD Bakanlık İş Teftiş Kurulu tarafından firmalara yapılan denetimler sırasında müfettişlere gösterilmesi zorunlu olan bir belgedir.

PKD Hazırlama

PKD uzmanlar tarafından hazırlanması gereken ve yanıcı – parlayıcı – patlayıcı maddeler bulunduran işyerlerinde hazırlanması zorunlu hale getirilen bir belgedir.

PKD yani Patlamadan Korunma Dökümanı kimyasal ürünlerin kullanıldığı yerlerde , kozmetik üretim alanlarında ve endüstriyel üretim tesislerinde yönetmelik kapsamında hazırlanması ve bulundurulması zorunlu olarak kılınmış bir dokümandır.

PKD hazırlanan işletmelerde öncelikle patlayıcı ortamın oluşması engellenmeye çalışılır. Eğer yapılan iş nedeniyle patlayıcı bir ortamın oluşmasına engel olmak mümkün değilse bu durum için özel alan oluşturulup süreç kontrol altında tutulur. PKD  sayesinde çalışanların ve çevrenin güvenliği riske atılmamış olur.

PKD Hazırlama sürecinde patlama riskleri değerlendirilerek doğru alanlar belirlenir. Bu sayede işyerinde çalışan kişilerin daha huzurlu ve sağlıklı çalışmasına ortam hazırlanır.

Patlamadan Korunma Dökümanı içinde bulunduğumuz şartlarda işletmelerin birçoğu için hazırlanması zaruri olan ve işyerlerinde oluşabilecek ciddi problemlerin engellenmesine yardımcı olabilecek önemli bir belgedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı çalışanların, iş alanlarının ve çevre güvenliğinin sağlanması için kullanılan bir doküman türüdür. Doğru şekilde hazırlanması ve kullanılması halinde çalışanların güvenliği sağlanmış olur. Bununla birlikte çevreye zarar verilmesi engellenir.

Patlamadan Korunma Dökümanı ATEX 137 adı ile bilinen 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.

Bu dokümanı hazırlamanın amacı, işyerinin yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığını tespit etmek ve patlayıcı parlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyarak bu gibi ortamlarda çalışanlara İş Güvenliği ile ilgili alınması gerekli olan önlemler hakkında bilgi vermektir. Bunun yanı sıra farkına varılamamış yangın ve patlama risklerinin tespiti, patlayıcı ortam oluşumunu bertaraf etmek ya da önlemlerle minimize etmek amacıyla oluşturulan bir dokümandır.

Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlandıktan sonra, mevzuat değişikliği, işyerinde kullanılan ekipman değişikliği, üretim teknolojilerinde değişim, işyerinde genişleme gibi durumlarda yenilenmeli ve güncel halde tutulması sağlanmalıdır.

SARIZEYBEK Şirketler Grubu bünyesinde danışmanlık hizmeti veren uzmanlarımız, detaylı analizler ve farklı risk belirleme yöntemlerini kullanarak tehlikeleri değerlendirip, patlama riskini azaltmak için alınması gereken ek önlemleri işletmelere sunmaktadır. Doküman hazırlandıktan sonra, güncellenmesi ile ilgili takipleri yapmakta olup, konu ile ilgili işletmelere bilgi vermektedir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nerelere Hazırlanır

Patlamadan Korunma Dökümanı yanıcı ve parlayıcı gaz, sıvı veya toz bulunan işyerleri için hazırlanmaktadır. Çalışanların ve çevrenin güvenliği için Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken işletmeler arasında şunlar bulunmaktadır;

 • LPG gibi petrol ürünlerinin üretim, dolum ve dağıtımının gerçekleştirildiği tesisler
 • Elektrikli cihazların ve teçhizatlarının üretildiği işyerleri
 • Elektrostatik boya üretilen fırınlar
 • Yanıcı özelliklere sahip basınçlı gaz tüplerinin saklandığı depolar
 • Zeytinyağı ve diğer yağların üretimi yapılan tesisler
 • Akaryakıt depolama tankları
 • Kimyasal madde depoları
 • İlaç üretimi yapılan fabrikalar
 • Boya ve tiner üretilen imalathaneler
 • Deri imalathaneleri
 • Akü üretim tesisleri
 • Un değirmenleri
 • Trafo imalathaneleri
 • Matbaalar

Patlamadan Korunma Dökümanı Kaç Yılda Bir Yenilenir

Patlamadan Korunma Dökümanı 5 yılda bir yenilenmelidir. Bunun nedeni işyerinde ve uluslar arası standartlarda yaşanabilecek değişimlere entegre olunabilmesidir.

Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanan işletmenin kullandığı kimyasal maddeler ve işleyiş sırasında kullanılan ekipmanlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu durum göz önüne alınarak hazırlanan doküman en geç 5 yılda bir tekrar gözden geçirilerek tazelenmelidir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği

SARIZEYBEK TMGDK olarak uzun yıllardır yüzlerce firmanın Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamasına yardımcı olmaktayız. İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşıp Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği talep edebilir, uzmanlarımız tarafından birlikte hareket ettiğimiz işletmeler için hazırlanan PKD örneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Yönetmelik ile zorunlu hale getirilen PKD düzenlemesi sonrası Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak için çalışmaya başlayan işletmelerin belgeyi doğru şekilde oluşturmaları çalışanların sağlığı, çevrenin güvenliği ve teftiş sırasında problem yaşanmaması için çok önemlidir.

Teklif Alın kısmından bilgilerinizi doldurup bize ileterek uzmanlarımızın sizinle iletişime geçmesini sağlayabilir, SARIZEYBEK TMGDK güvencesiyle Patlamadan Korunma Dökümanınızı hazırlayabilirsiniz.

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazetede çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik 10. Maddesine göre, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde, herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir, işte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.
PKD çalışmasının amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır. Bu düşünce ile yola çıktığımızda patlamadan korunma dokümanı, patlama tehlikesi olan faaliyetler başlamadan önce hazırlanmalıdır.

PKD sadece denetim kapsamında gelecek müfettişlere gösterilmesi gereken bir belge olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda çalışanların can güvenliğini sağlamak ve iş yerindeki maddi hasarı en aza indirmek için tehlike ve riskleri analiz eden proaktif bir metoddur.
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdür.
Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere hazırlanır.

- LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
- Un değirmenleri
- Trafo imalathaneleri
- Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları
- Elektrik cihaz ve teçhizat imalathaneleri
- Fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri
- Ham deri imalathaneleri
- Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
- Zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
- Boya ve tiner imalathaneleri
- Kimyevi tahlil laboratuvarları
- Matbaalar
- İlaç üretim endüstrisi
- Kimyasal madde depoları
- Tesislerin akü şarj alanları
- Akaryakıt depolama tankları

Yönetmeliğimizin Ek-2 Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risklerinden Korunması İçin Asgari Gerekler başlığı altında Madde 2.8 de … Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır denilmektedir.
Kimyasallarda, proseslerde ya da ekipmanlarda gerçekleşen değişimler beraberinde tehlikeli bölgelerin değişmesine neden olabilir. Gerçekleşen bu değişim beraberinde Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın gözden geçirilerek revize edilmesini gerektirebilir.

Örneğin;
- Proseste gerçekleşecek bir değişim sonrasında ortaya çıkan yeni boşalma kaynağı,
- Kimyasal değişimi veya proses değişimi sonucunda kimyasalın yanıcı kategoriye girmesi,
- Proses basıncında yaşanacak değişim,
- Operasyon adımlarında yaşanacak değişimler ile ortaya çıkan yeni boşalma kaynakları,
- Tehlikeli bölgede kullanılan havalandırma şartlarındaki değişim,
- Proses iyileştirme veya revizyonu kapsamında tehlikeli alan içerisinde kullanılan ekipman ve enstrümanların değişimleri,

olduğu zaman Patlamadan Korunma Dokümanı’ nın revize edilerek son haline getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) standartlarda yaşanan değişiklikler sonrasında da gözden geçirilerek revize edilmelidir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten