blank

Tehlikeli Madde Rehberi

Anasayfa » Hizmet » Tehlikeli Madde Rehberi

Tehlikeli Madde Rehberi  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 03 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında 04 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı (2015/275) gereği liman ve kıyı tesislerine 01 Ocak 2016 tarihine kadar “Tehlikeli Madde Rehberi (TMR)” hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

TMR (Tehlikeli Madde Rehberi) tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu yönetmeliğin 11’inci maddesinde belirtilen ve 12’inci maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir rehberdir.

Tehlikeli Madde Rehberi nin amacı  tehlikeli maddelerin emniyetli bir şekilde elleçlenmesi için belirlenen usul ve esasların ana hatlarını ortaya koymak, kıyı tesisinde meydana gelecek acil durumlarda can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirlerin ana hatlarının açıklanmasını sağlamaktır.

Rehber ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur. Tehlikeli Madde Rehberinin hazırlanması, muhteviyatı, formu, onayı ve geçerliği ile ilgili hususlar İdarece belirlenir.

SARIZEYBEK TMGDK bünyesinde görev alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız ile Tehlikeli Madde Rehberi hazırlama hizmeti vermekteyiz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten