blank

RID (Demiryolu Taşımacılığı)

Anasayfa » Hizmet » RID (Demiryolu Taşımacılığı)

RID – Demiryolu Taşımacılığı Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C ekidir. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla emniyetli taşınmasını sağlamak amacı ile ilgili teknik hükümleri içermektedir.

Ülkemizde, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre, tehlikeli maddeler ile ilgili demiryolunda faaliyetlerde bulunan işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

SARIZEYBEK TMGDK olarak uzun yıllardır Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan firmalara danışmanlık hizmetini başarıyla vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında uzman kadromuz ile Demiryolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığına ilişkin danışmanlık hizmetini de sağlıklı bir şekilde sürdürmekteyiz.

Tehlikeli maddelerin, demiryoluyla uluslararası taşımacılığında insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde taşıma faaliyetini gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmedir.
Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C ekidir. Tehlikeli maddelerin demir yoluyla emniyetli taşınmasını sağlamak amacı ile ilgili teknik hükümleri içermektedir.

Ülkemizde, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre, tehlikeli maddeler ile ilgili demir yolunda faaliyetlerde bulunan işletmelerin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Bu kapsamda Sarızeybek TMGDK olarak uzman kadromuz ile Demiryolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığına ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
İdare tarafından verilmiş geçerli bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikasına sahip olan ve tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması kapsamında eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından ICAO-TI kapsamında Kategori-6 müfredatına uygun eğitimi almış kişilerdir. Tehlikeli madde sorumlusunun eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişiler, RID Bölüm 1.3’te belirtilen eğitimleri almak zorundadırlar. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişilerin eğitimi ve bu eğitimleri verecek kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. Eğitimler, 24 saatlik Temel RID Eğitimi ve 40 saatlik Göreve Özgü Eğitim olmak üzere ikiye ayrılır; çalışanların görev ve sorumluluklarına bağlı olarak farklı konuları kapsar.
RID Eğitimleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler vasıtasıyla düzenlenir. Eğitimler işletme içerisinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir eğitim merkezinde de gerçekleştirilebilir. Online sistem üzerinden maksimum yirmi kişilik dönemler, eğitimin kapsamı, günleri ve saatleri belirtilerek tanımlanır ve eğitimler gerçekleştirilir.
Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde, taşımaya konu olan tehlikeli maddelerin UN numarası, miktarı, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu ile bu maddelerin alıcısı ve gönderenine ait bilgileri içeren belgedir.
Tehlikeli malların birden fazla modda taşındığı durumlarda gönderenin, alıcının ve taşıyıcının adının ve adresinin bulunduğu tehlikeli maddenin tanımını, türünü,miktarını içeren kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan belgedir.
Bakanlığımız yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Seveso Bildirim Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması gerekli bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.

Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından Alt Seviyeli Kuruluş, Üst Seviyeli Kuruluş veya Kapsam Dışı olarak sınıflandırılır. Seveso Bildirim Sistemine, online.cevre.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten