egitim

TMGD HİZMETLERİ (ADR/RID/IMDG CODE/DGR-IATA-ICAO)
1- DOKÜMANTASYON (KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU)    Tehlikeli Madde Güvenlik ...
AMBALAJ ÖZELLİKLERİ BELİRLENMESİ VE ETİKETLEME
ADR Onaylı Ambalaj Üretimi yapacak işletmeler için ADR Bölüm 6 kapsamında belirlenen sta...
ADR MUAFİYET RAPORU
Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ...
TMFB DANIŞMANLIK HİZMETİ
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip değilsiniz ve almanız gerekip gerekmediğini ...
ADR ARAÇ GEREÇLERİ
GENEL KORUYUCU TEÇHİZAT KİŞİSEL KORUYUCU TEÇHİZAT Taşıma ünitesinde aşağıdaki dona...
BELGELENDİRME HİZMETLERİ (ADR ARAÇ)
Tehlikeli Madde Taşınan Araçlar için Uygunluk Belgesi alma zorunluluğuz için Sarızeybek ...
RİSK ANALİZİ
Sarızeybek TMGDK olarak, işletmenizde, tehlikeli madde saha çalışması ile tehlikeli madde...
TEHLİKELİ MADDE REHBERİ
“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliye...
TMGD EĞİTİMLERİ
Yeni oluşagelen sektörde saha faaliyetleri ile teorik bilgileri harmanlayarak TMGD’lerin ge...
YANGIN EĞİTİMLERİ VE EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ
Oluşabilecek her tür yangın tehlikesine karşın alanında uzman yangın eğiticileri ile sa...
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAM...
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU
Sarızeybek TMGDK İşletmenizle ilgili tüm süreçlere hızlı ve kolay ulaşabilmeniz adına...

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!