Yangın & Acil Durum Eğitimleri

Anasayfa » D. Eğitim » Yangın & Acil Durum Eğitimleri
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmektir.
Kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük Temel Yangın Eğitimini verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın Eğitmeni Yetiştirmektir.
Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan tüm personel ve acil müdahale ekipleri görevlileri temel yangın eğitimini alabilirler.
Temel Yangın Eğitimi Konuları;

- Yasal Mevzuat ve standartlar,
- Yangın ve temel kavramlar
- Yanma ve yangın bilgisi, yangın farkındalığı,
- Yanıcı maddeler, yanma çeşitleri, yanma ürünleri,
- Yangınların Sınıflandırılması
- Yangın nedenleri, yangının sebep olan etkenleri,
- Yangın türleri, yangın yerindeki tehlikeler,
- Yangın önleyici tedbirler, yangın söndürme yöntemleri,
- Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri,
- Yangın söndürme cihazları (YSC) ve kullanma teknikleri,
- Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri
- Yangın acil durum planı ve Yangın acil durum ekipleridir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğin belirtmektedir.
Temel Yangın Eğitimini;

- Belediye itfaiye grupları yangın söndürücü şirketleri,
- Eğitim kurumları,
- Bireysel sivil savunma uzmanları verebilir.
Kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belgelere sahip olmaları gerekmektedir. En az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir.
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

- En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
- Üniversitelerin ön lisans (iş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
- Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
- Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar,
- Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
- Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları, özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Almaya Hak Kazanmaktadır.)
Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanının önlü arkalı hali scanner dan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
Eğitim başlangıcı itibari ile karşılaşacağınız aşamalar aşağıda detaylıca belirtilmiştir;

- Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
- Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
- Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir. 65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
- Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
- Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezine aittir.
- Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
Eğitim ücreti ve eğitim dönemlerine ilişkin net bilgi için kurumumuza ulaşabilirsiniz.3 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan gruplara indirim uygulanabilmektedir.

Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.

Eğitim ücreti peşinatının, eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir. Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

Kursiyerlerin Eğitim Günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir. 5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
Sarızeybek Eğitim Merkezinin İzmir Konak ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTE-SEM’in Tepe Kule iş merkezidir.
Kurumlarda görev yapan; Yöneticiler, Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar, Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan acil müdahale (söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım) ekipleri temel yangın eğitimi alabilirler.
Yangın yönetmeliğine göre firma personeli sayısı 50 kişi olan ve geçen tüm işletmelerde yangın ekibi kurulmalı ve mutlaka eğitilmelidir.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 31 gereği; Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam yüksekliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabul edilebilirler.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 32 gereği ; Aksi belirtilmedikçe, 50 kişinin aşıldığı her mekanda, 25 kişinin aşıldığı sinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda, çıkışlara erişmek için en az 2 kapı bulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış olacaktır. Kapılar birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve iki kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 70 gereği ; birden fazla kaçış yolu bulunması gereken bina ve yapılarda bütün kaçış yollarında aydınlatma, acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi yapılacaktır.
Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. ortamdan uzaklaştırırsanız, yangını söndürmüş olursunuz. Bu yangının önlenmesinin en basit kuralıdır.
Yangın, yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır.

Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için gereken; yanıcı madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve tutuşturma ( ateşleme kaynağı ) uygun koşullarda bir araya gelmesine yanma üçgeni denir.
Yasal mevzuatların zorunlu tuttuğu kurtarma personeline, herhangi bir yangın anında arama ve kurtarma konusunda profesyonel bir eğitim vermek, dumanlı ortamda canlı aramanın nasıl yapılacağını göstermek, dumanlı ortamda bulunan canlının taşıma teknikleri kullanılarak olay yerinden nasıl dışarı taşınacağını ve kurtarılacağını öğretmek, kişisel koruyucu malzemelerin ve ekip çalışmasının arama ve kurtarmada ne kadar önemli olduğunu göstermek amaçlanmaktadır.
İşletmelerin acil durum planlarında yer alan kurtarma ekibi ve diğer ekip personelleri katılabilir.
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi, acil durum yönetim planında görev alan personele planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmektir.

Eğitimin Amacı; iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevli arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekipleri ile acil durumda müdahalede bulunacak personelin; yangın ve acil durumların yapısını, ilerleyişini ve yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmektir.
Kurum ve kuruluşların bünyesinde görev alan Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personeller katılabilirler.
Kanun ve yönetmelikler kapsamında acil durumların belirlenmesini sağlayacak, doğru müdahale planını yapabilecek ve uygulayacak, kriz ve afet yönetimi şeklini kavrayıp öğretebilecek, yangınla mücadele ekibi (söndürme ekibi), arama, kurtarma ekibi, tahliye ekibi, ilkyardım ekibi, koruma ekibi, haberleşme ekibi, teknik ekipler ve acil durum koordinatörünün yer aldığı Acil Durum Müdahale Ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Eğitmen yetiştirmektir.
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

- Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri,
- Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,
- En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
- Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
- A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
- Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
- İSG Uzman adayları,
- Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
- Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları
- Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.
Kurum ve kuruluşlarda meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, heyelan, kimyasal madde sızıntısı gibi acil durumlar karşısında işletmenin modern yöntem ve bakış açılarıyla bu tür olaylarla mücadele edebilme kapasite, bilgi ve becerisini arttırmak, işletme personeline dünyanın diğer kuruluşlarında da uygulanan güncel kriz, afet ve acil durum yönetimleri hakkında bilgiler vermek ve bu sayede herhangi bir acil durum karşısında işletmenin başarıyla mücadele etmesini sağlayarak hem kuruluşun imajını sağlam tutmasını sağlamak hem de can ve mal kaybını en aza indirgemek amaçlanmaktadır.
İşletmenin yönetim kademesi, işletmenin acil durum yöneticisi ve koordinatörleri, acil durum ekiplerinde görevli personel, acil durum eylem planında görevli diğer personeller alabilirler.
Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan arama ve kurtarma ekiplerinin arama, kurtarma ve tahliye konusunda kapsamlı eğitilmesidir.
Tesislerde oluşturulan acil durumlara müdahale ekiplerinde görev alan arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinde görevli tüm personel katılabilir.
İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.

Herhangi bir yangın tehlikesi durumunda güvenle binadan çıkabilme olanaklarının belgelendiği itfaiye uygunluk raporu belgesinin alınması esnasında kişi ve kurumlara danışmanlık ve kılavuzluk hizmeti vererek, hem maliyet hem de zaman kayıplarının önüne geçebilmekte, İtfaiye Uygunluk Raporunu başvuru sürecinizin eksiksiz ve hızlı sonuçlanmasını sağlaya bilmekteyiz.
Ana konularımızı;

- Mimari ve yapısal yangın güvenliği,
- Mekanik yangın söndürme sistemleri,
- Elektronik yangın algılama sistemleri,
- Duman kontrol sistemleri,
- Sistemlerin entegrasyonu ve otomasyonu oluşturmaktadır.
Yasal mevzuatlar tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiş olan tatbikatların önemini kavramak, gerçek bir acil duruma güçlü ve etkili bir hazırlık yapmak, her acil duruma karşı farklı bir tatbikat gerçekleştirileceğini bilmek, işletmeye özel farklı acil durum senaryoları gerçekleştirmek, iyi bir tatbikatın uzun soluklu bir hazırlık aşamasından sonra icra edilebileceğinin farkına varmak, tatbikattaki emniyet tedbirlerinin en üst düzeyde alınmasını sağlamak ve tatbikat sonrasındaki tatbikat raporu hazırlanması konusunda firma personellerini bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
İşletmenin tatbikatları planlayan personelleri, tatbikat planlarında yer alan diğer personeller, acil durum müdahale ekipleri personeli, İSG uzmanlarıdır.
Yangın güvenlik önlemlerinin önemli bir parçası olan yangın algılama ve ihbar sistemlerinin Dünya ve Türkiye’deki standart ve yasal mevzuatlarının bilinmesini sağlamak, yangın eğitimlerinde yangın algılama ve ihbar sistemlerinin yerinin ve içeriğinin arttırılmasını sağlamak, sistemin nasıl çalıştığını ve hangi tür sistemlerin kullanıldığını anlatmak, sistemin hangi elemanlardan meydana geldiğini anlatmak, yangın yükü, yanıcı maddenin cinsi, tehlike sınıfı ve binanın kullanım amacına göre hangi sistem ve elemanların kullanıldığını anlatmak amaçlanmaktadır.
Kurum ve kuruluşların bünyesinde görev alan İSG uzmanları, işletmelerin teknik personelleri, işletmelerin acil durum koordinatörleri alabilirler.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

    error: Metinler Sarızeybek Tmgdk ya aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!